Bygglov för näringsidkare

För dig som är näringsidkare kan det behövas bygglov om du ska starta ny verksamhet eller förändra den verksamhet du redan har.

Självservice

Du som ska starta eller redan har en verksamhet kan behöva ansöka om lov för att genomföra förändringar. Det kan till exempel vara om du planerar att:

I princip så tillämpas samma regler och bestämmelser för verksamheter som för privata fastighetsägare och medborgare. Du kan läsa mer om vad som krävs av dig som företagare när du vill genomföra olika typer av åtgärder här:

Bygglov - Planera Bygglov - Ansöka Bygglov - Genomföra

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
21 maj, 2019