Bygglov - Planera

När du planerar ditt bygge finns det många saker du behöver tänka på. Det kan vara hur mycket du får bygga på din tomt och vilka krav på utformning som gäller för din fastighet.

Hur du får lov att bygga, riva och fälla träd på din fastighet finns det bestämmelser för, i tätbebyggda områden finns det oftast en detaljplan som bestämmer hur du får lov att bygga.
Gällande detaljplaner

I sidofältet till höger hittar du mer specificerat vad som gäller för olika åtgärder.

En ansökan om lov kostar oavsett om du får ett ja eller ett nej.
Kostnaden baseras på vilken typ av projekt det gäller och storleken på projektet.
Om du ändrar dig och tar tillbaka din ansökan, eller om den avvisas på grund av att handlingarna inte går att tolka, så behöver du betala en avgift för registrering och administration. Läs mer på sidan om kostnader för bygglov.

Om du behöver stöd och vägledning kan du kontakta handläggarna på våra öppettider.
Tisdagar och torsdagar på telefon mellan klockan 10-12. Ring 040-42 50 00 så kopplas du in i en slinga där första lediga handläggare svarar.
Tisdagar mellan 16-18 har vi öppet hus då det går bra att komma hit för att träffa en handläggare. Ta en kölapp i receptionen, sätt dig ner och vänta, så kommer vi ut och hämtar dig så fort någon blir ledig.

Du kan även boka tid hos en handläggare för rådgivning, innan du lämnar in ditt bygglov.
boka tid för rådgivning, bygglov

Varför behöver du ansöka om lov eller anmäla en åtgärd?

I Sverige finns det lagar (PBL) och förordningar (PBF) som ställer krav på hur mark och vatten får användas och det ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är kommunens ansvar att planera bebyggelsen inom kommunen. Kommunen ska också se till att lagstiftningen och Boverkets krav uppfylls och efterföljs vid ny bebyggelse och vid ändring av befintliga byggnationer.

Kommunen planerar samhällsbebyggelse i så kallade detaljplaner. I dessa finns bestämmelser för hur planområdet får bebyggas och vad det ska användas till. När marken ska bebyggas krävs det därför en ansökan om lov eller anmälan. Detta är för att säkerställa att lagar, förordningar, gällande byggnormer och planbestämmelser efterföljs.

Vilken hjälp behöver jag under byggprocessen?

När man ska planera och genomföra en större byggnation kan det vara en god idé att ta hjälp av till exempel en arkitekt, en konstruktör, anlita en kontrollansvarig och involvera byggentreprenören på ett tidigt stadie. Detta kan underlätta både under utformningen, lovprocessen och under genomförandet av byggnationen. Du kan undvika en del hinder och extraarbete om du tänkt igenom hela processen redan från början. Fackmän vet ofta vilka saker som kan uppkomma och utgöra hinder genom sin erfarenhet av byggprocesser.

Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
5 november, 2019