Hoppa till innehåll

Bygglov, rivningslov, förhandsbesked eller marklov - ansökan

Observera! För tillfället går det inte att spara ansökan och återkomma senare för att göra den färdig. Det du har fyllt i sparas inte, utan du måste börja om från början igen.

 1. Innan du ansöker

  Innan du ansöker behöver du veta vad som gäller för dina åtgärder.
  Utförlig beskrivning av vad du behöver tänka på när du planerar din byggnation finns under Bygglov - Planera.
  Längst ner på varje sida finns en checklista med information om vilka olika ritningar och handlingar du behöver bifoga din ansökan.
  För att vi ska kunna granska ditt ärende behöver ritningar och handlingar vara fackmannamässiga. Läs mer om krav på ritningar

 2. Dags att ansöka

  Det är viktigt att du fyller i ansökan ordentligt och bifogar de handlingar som krävs. Om det saknas handlingar för att granska din ansökan så kommer vi att behöva begära komplettering. Eftersom handläggningen inte kan starta förrän ansökan är komplett påverkar det tiden då du kan få ett beslut.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig miljö- och byggnadsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig miljö- och byggnadsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Ärendet behöver signeras inom 10 dagar för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När anmälan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  När vi handlägger ditt ärende, utvärderas om dina planer kan ges lov utifrån gällande lagar och bestämmelser.

  Handläggningstid

  För ansökningar som uppfyller gällande bestämmelser är handläggningstiden ca 8 veckor. Om det finns avvikelser i ditt ärende eller om det krävs remissutlåtande, kommer handläggningstiden att bli längre, mellan 10-20 veckor.