Hoppa till innehåll

Samverkan och samarbete

På denna sida finns rutiner och riktlinjer för samverkan mellan kommunen och andra aktörer.

Patientförsäkring

Om en patient inom kommunens hälso- och sjukvård exempelvis i äldreboende, LSS boende eller som har hemsjukvård i ordinärt boende, drabbas av en skada inom vården kan denne ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringen gäller ofta även när en extern utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Läs mer om Patientförsäkring

Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård

Samverkansavtal - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Länkar

Här finns länk till informationsmaterial hos Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och blanketter kopplat till hälso- och sjukvård i samverkan.

Länk till hälso- och sjukvård i samverkan

Här finns länk till Region Skånes information om samverkan vid utskrivning och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Länk till Region Skånes sida om Samverkan vid utskrivning

Nationell Patientöversikt NPÖ

Här finns rutiner, broschyr och blankett som rör Sammanhåller journal (Nationell patientöversikt- NPÖ)

Rutin för användning av Nationell patientöversikt NPÖ 2020-08-26.pdf (PDF-dokument, 154 kB)

Sammanhållen journal Broschyr.pdf (PDF-dokument, 2,7 MB)

Spärrblankett NPÖ 2020-09-02.pdf (PDF-dokument, 27 kB)

Mina planer / SVU / SIP

Här finns rutiner, manualer och andra dokuement som rör Mina planer, SVU-processen samt SIP samlat.

Rutin Mina Planer 20220420.pdf (PDF-dokument, 32 kB)

Flödesschema SVU-processen.pdf (PDF-dokument, 150 kB)

Lokal rutin SVU, biståndshandläggare.pdf (PDF-dokument, 134 kB)

Lokal rutin SVU-teamet, hemsjukvården 2022-01-26.pdf (PDF-dokument, 116 kB)

Lokal rutin, boendesjuksköterskor 2022-01-31.pdf (PDF-dokument, 107 kB)

Lokal rutin SVU, helgdagar, lördagar och söndagar 2022-01-26.pdf (PDF-dokument, 118 kB)

Samarbetsrutiner biståndshandläggare arbetsterapeut fysioterapeut 2021-03-02.pdf (PDF-dokument, 120 kB)

Informationsöverföring

Här finns rutiner för informationsöverföring och extern tillgänglighet till legitimerad personal samt riktlinjer för kontakt med läkare. Här finns även kontaktkort och mall för register till HSL-pärm samt faxblankett.

Rutin för informationsöverföring av hälso- och sjukvård 2023-12-06.pdf (PDF-dokument, 217 kB)

Rutin för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och läkare 2021-06-08.pdf (PDF-dokument, 217 kB)

Kognitiv svikt/ Demenssjukdom

Rutin dagverksamhet 2021-10-27.pdf (PDF-dokument, 36 kB)

Utbildningsmaterial, Tidig upptäckt. Demenssjukdom eller normal glömska.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Samverkansrutin för arbetssätt, Tidig upptäckt av demenssjukdom 2021-08-26.pdf (PDF-dokument, 71 kB)

Samverkansrutin för arbetssätt Kognitiv rond_2023-05-10.pdf (PDF-dokument, 78 kB)

Rutin- I väntan på demensdiagnos vid korttidsvistelse 2021-06-09.pdf (PDF-dokument, 35 kB)

Nationella kvalitetsregister

Här finns rutin för riskbedömning enligt Senior Alert, samverkansrutin för BPSD och rutin för medverkan i nationella kvalitetsregister.

Rutin Svenska palliativregistret 2020-08-20.pdf (PDF-dokument, 189 kB)

Samverkansrutin för BPSD registret 2022-11-11.pdf (PDF-dokument, 111 kB)

Riskbedömning Senior Alert 180201_Rutin.pdf (PDF-dokument, 103 kB)

Rutin medverkan i nationella kvalitetsregister 2016 05 01.pdf (PDF-dokument, 151 kB)

Tandvårdsstöd vid särskilda behov samt tandvårdsintyg

Region Skåne ansvarar för tandvårdsstöd vid särskilda behov som finns att läsa via länken nedan.

Länk till Region Skåne om tandvårdsstöd

Rutin tandvårdsintyg 2023-06-28.pdf (PDF-dokument, 93 kB)

Vård i livets slutskede

Här finns rutin vid dödsfall och samverkansrutin vid vård av patienter i livets slutskede.

handbok-dodsfall-utanfor-vardinrattning 2019.pdf (PDF-dokument, 525 kB)

Samverkansrutin vid vård av patienter i livets slutskede 2018-06-12.pdf (PDF-dokument, 132 kB)

Rutin vid dödsfall i kommunal hälso- och sjukvård 2023-07-19.pdf (PDF-dokument, 258 kB)

Riktlinjer gallande transporter av avlidna - Arcus begravningsbyrå 2020-03-17.pdf (PDF-dokument, 117 kB)

Övrigt

Här finns rutiner för identitetsmärkning, hantering av akuta SOL-insatser under jourtid samt retur av Region Skånes textilier från kommunen.

För information om egenvårdsbedömning, se Region skånes hemsida. Länk till Regional rutin för egenvårdsbedömning

Identitetsmärkning_180713_Rutin.pdf (PDF-dokument, 186 kB)

Retur av Regionens textilier från kommunerna 2023-08-18.pdf (PDF-dokument, 131 kB)

Rutin för hantering av akuta SoL insatser under jourtid 2023-01-31.pdf (PDF-dokument, 75 kB)

Senast uppdaterad:
6 december 2023 11:35