Hoppa till innehåll

Kris och säkerhet

På denna sida kan du som entreprenör och utförare av vård och omsorg i Vellinge kommun hitta rutiner och riktlinjer kring vad som gäller i vissa krissituationer, vid extraordinära händelser och nödlägen.

I händelse av extra ordinär händelse eller snöoväder och behov av evakueringsplats på vårdboende med korttidsplats 2011.pdf (PDF-dokument, 56 kB)

Riktlinje för vattenleverans till vårdtagare från hemtjänsten i nödläge 2011.pdf (PDF-dokument, 87 kB)

Rutin vattenläcka 180416.pdf (PDF-dokument, 29 kB)

Rutin vid suicidförsök och suicid 2022-02-28.pdf (PDF-dokument, 118 kB)

Rutin vid påträffande av vapen hos vårdtagare.pdf (PDF-dokument, 119 kB)

Hantering vid värmebölja

Även kortare värmeböljor kan innebära stora risker för äldre, personer med funktionsnedsättning, gravida, barn, kroniskt sjuka och de som tar viss medicin. Passa gärna på inför sommaren att sprida information om var stödmaterial finns och kanske titta på filmer som kan användas vid ATP.

Vellinge kommuns plan samt checklistor för hantering av värmebölja.

Plan för värmebölja Vellinge.pdf (PDF-dokument, 326 kB)

Bilaga 1 Checklista för personal inom vård och omsorg.pdf (PDF-dokument, 19 kB)

Bilaga 2 Checklista för sjuksköterska.pdf (PDF-dokument, 19 kB)

Bilaga 3 Checklista för chefer inom hemtjänsten.pdf (PDF-dokument, 19 kB)

Bilaga 4 Checklista för chefer på särskilt boende.pdf (PDF-dokument, 19 kB)

Bilaga 5 Återrapportering.pdf (PDF-dokument, 12 kB)

Länkar till SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Folkhälsomyndighetens stödmaterial riktat till olika funktioner inom kommunerna.

Via SKR:s webbplats hittar du länkar till Folkhälsomyndighetens korta faktablad för olika målgrupper, stödmaterial och utbildningsfilm.

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/varmeboljastodinomvardochomsorg.50317.html

SKR har även information om SMHI:s varningssystem samt exempel på beredskapsrutiner från några kommuner och regioner.

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/krisberedskap/klimatrisker/beredskapforvarmebolja.14608.html

Senast uppdaterad:
31 maj 2022 11:20