Hoppa till innehåll

Prövningsinstruktioner

Ta del av prövningsmanual för respektive ämne som ges för Sundsgymnasiets elever.

Svenska som andraspråk

Du som anmält dig till prövning i Svenska som andraspråk kommer att kallas till en informationsträff innan provet. Träffarna hålls i källaren i byggnaden som heter Borgen på Sundsgymnasiet. Det är viktigt att du kommer i tid. Du behöver inte ta kontakt med någon lärare före informationsträffen.

Svenska som andraspråk 1  (PDF-dokument, 137 kB)

Svenska som andraspråk 3  (PDF-dokument, 61 kB)

Är du redo för prövning i Svenska som andraspråk 3?

För att veta om du är redo för prövningen är det bra att bland annat läsa sidorna 28-29 i dokumentet Delprov A Exempel på bedömningsunderlag (se länken nedan). Där finns ett exempel på en text som du ska kunna skriva för att få ett E i betyg (finns även exempeltexter i samma dokument som har fått högre betyg än E). Kontrollera även att du kan förstå de exempeltexter som finns i dokumentet Delprov A Exempel på textunderlag och uppgift.

Se om du är redo för prövning i Svenska som andraspråk 3 här

Om du har svårt att förstå dessa texter rekommenderar vi inte att du anmäler dig till prövningen.

Senast uppdaterad:
10 november 2022 15:33