Hoppa till innehåll

Prövning Sundsgymnasiet

En prövning innebär att du visar att du har nått kunskapsmålen för hela kursen. Prövningen genomförs vid ett eller flera tillfällen, kan omfatta såväl skriftliga som muntliga prov och anpassas utifrån respektive kurs.

Svenska.jpg

Prövningen är kostnadsfri för dig som är elev på Sundsgymnasiet. Icke myndiga elever ska ha vårdnadshavares godkännande samt godkännas av närmaste skolledare. För att godkännas skall eleven bedömas ha kapacitet för att kunna genomföra prövningen framgångsrikt. Elev som läser aktuell kurs på Sundsgymnasiet avslutar sin kurs i samband med godkännandet. Eleven kan sedan inte återgå till sin kurs två veckor efter att anmälan har gått igenom. De elever som fått betyg vid prövning kan inte läsa upp betygen E-B under sin studietid.

Kurser

Hur prövningen ser ut och vilka moment som måste genomföras kan du ta del av i respektive kurs prövningsinstruktion. Uppmärksamma att kurser med delmoment kan prövas under flera tillfällen.

Se prövningsinstruktion för respektive kurs

Betyg

Betygsskalan som används är A till F, där A är högsta betyg och F det lägsta. Önskar du få dina betyg eller andra studiedokument i pappersformat ska du kontakta skolan administrationsavdelning. Betyg skickas inte automatisk hem till dig efter en prövning. Betyg skickas löpande in till nationella betygsdatabasen, UHR. Detta innebär att när du sökt en universitets- eller högskoleutbildning via antagning.se laddas dina betyg automatisk upp från UHR. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen efter att du sökt en utbildning eller kurs.

Anmälan

Är du vuxenstuderande, tidigare Sundsgymnasie elev eller extern ska du inte anmäla dig till prövning här.

Anmälan för er finns på Vellinge Lärcenter, klicka på länken nedan så kommer du till rätt sida.

Prövning för vuxenstuderande eller externa på Vellinge Lärcenter

För dig som är elev på Sundsgymnasiet

För att anmälan skall vara giltig måste du ta kontakt med prövningsansvarig lärare skriftligen via email. Detta gör du senast vid sista anmälningsdatum. Om inte denna kontakt görs är anmälan inte längre giltig. Efteranmälningar tillåts inte.


Prövningstillfällen för höstterminen 2020 och vårtermninen 2021 är:

Prövning 1 9/10 (sista anmälningsdatum 6/9)
Prövning 2 4/12 (sista anmälningsdatum 1/11) Anmälan är stängd
Prövning 3 19/3 (sista anmälningsdatum 14/2) Anmälan är stängd
prövning 4 28/5 (sista anmälningsdatum 25/4) Anmälan är stängd

Prövning 28 maj

Tid: 14:00 - 17:00
Sal: Br2

Efter anmälan

När anmälan är gjord ska du göra följande:

Se prövningsansvarig för respektive kurs

Kontakta Sundsgymnasiets prövningsansvarig

Publicerad:
11 september, 2018
Senast uppdaterad:
22 maj, 2019