Hoppa till innehåll

Prövning Sundsgymnasiet

En prövning innebär att du visar att du har nått kunskapsmålen för hela kursen. Prövningen genomförs vid ett eller flera tillfällen, kan omfatta såväl skriftliga som muntliga prov och anpassas utifrån respektive kurs.

Svenska.jpg

Prövningen är kostnadsfri för dig som är elev på Sundsgymnasiet. Icke myndiga elever ska ha vårdnadshavares godkännande samt godkännas av närmaste skolledare. För att godkännas skall eleven bedömas ha kapacitet för att kunna genomföra prövningen framgångsrikt. Elev som läser aktuell kurs på Sundsgymnasiet avslutar sin kurs i samband med godkännandet. Eleven kan sedan inte återgå till sin kurs två veckor efter att anmälan har gått igenom. De elever som fått betyg vid prövning kan inte läsa upp betygen E-B under sin studietid.

Kurser

Hur prövningen ser ut och vilka moment som måste genomföras kan du ta del av i respektive kurs prövningsinstruktion. Uppmärksamma att kurser med delmoment kan prövas under flera tillfällen.

Se prövningsinstruktion för respektive kurs

Betyg

Betygsskalan som används är A till F, där A är högsta betyg och F det lägsta. Önskar du få dina betyg eller andra studiedokument i pappersformat ska du kontakta skolan administrationsavdelning. Betyg skickas inte automatisk hem till dig efter en prövning. Betyg skickas löpande in till nationella betygsdatabasen, UHR. Detta innebär att när du sökt en universitets- eller högskoleutbildning via antagning.se laddas dina betyg automatisk upp från UHR. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen efter att du sökt en utbildning eller kurs.

Anmälan

Under anmälningsperioden publicerar vi en länk till anmälan här nedan.
Anmälan sker stegvis, som gymnasieelev väljer du det i första steget så att du får upp rätt kursutbud.
När du gjort din anmälan får du en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Bekräftelsen innebär endast att vi tagit emot din anmälan och inte att du har fått en plats.

När anmälan stängt får du en bekräftelse på om du fått plats till prövningen eller inte.
Har du fått en plats får du med bekräftelsen instruktioner om hur prövningen genomförs samt kontaktuppgifter till din handledare.
Har du blivit nekad plats meddelas du detta med motivering.

Prövningsperioder för höstterminen 2021 och vårtermninen 2022 är:

Prövningsperiod Datum för slutprov Anmälningsperiod Anmälan
5 aug - 18 aug 18 aug 5 juni - 5 aug Anmälan görs till biträndande rektor
25 sep - 12 nov 12 november 1 sept - 26 sep Anmälan stängd
24 jan - 11 mars 11 mars 1 dec - 24 jan Anmälan ej öppen
4 april - 20 maj 20 maj 1 mars - 3 april Anmälan ej öppen

Slutprov 12 november
Tid: 14:00 - 17:00
Plats: Sal BR8, byggnaden Bryggan

Kontakta Sundsgymnasiets prövningsansvarig

Publicerad:
11 september, 2018
Senast uppdaterad:
16 november, 2021