Hoppa till innehåll

Kontakta oss

Undervisningen hålls i Sundsgymnasiets byggnader Bryggan, Tornet och Borgen i Vellinge. Här är våra adress- och kontaktuppgifter.

Skicka e-post

Sundsgymnasiet@vellinge.se

Besöksadress

Borgen Norrevångsgatan 1, Vellinge
Bryggan Norrevångsgatan 5, Vellinge
Tornet Norrevångsgatan 7, Vellinge

Vill du skicka post till oss gör du det till:

Sundsgymnasiet
Box 23, 235 21 Vellinge

Ställ frågor till oss

Du kan ställa frågor till oss och se vad andra frågat på vår frågesida.

Ställ dina frågor till oss.

Ledning och administration

Rektor
Jimmy Sjöstedt
Telefon: 040-425601
E-post: jimmy.sjostedt@vellinge.se

Biträdande rektor
Estetiska- Naturvetenskapliga- och Samhällsvetenskapsprogrammet
Pernilla Juth
Telefon: 040-42 57 09
E-post: pernilla.a.juth@vellinge.se

Biträdande rektor
Ekonomi- och teknikprogrammet och Idrottsutbildningen
Josef Holmqvist
Telefon: 040-42 57 10
E-post: josef.holmqvist@vellinge.se

Administrativ chef
Therese Olén Ekelund
Telefon: 040-42 56 11 
E-post: therese.olenekelund@vellinge.se

Administratör
Gunilla Steendam
Telefon: 040-42 56 03 
E-post: gunilla.steendam@vellinge.se

Administratör
Lina Åkerman
Telefon: 040-42 57 87
E-post: Lina.Akerman@vellinge.se

IT och vaktmästeri

Teknikansvarig
Claes Nordin
Telefon: 040-42 56 10 
E-post: claes.nordin@vellinge.se

Vaktmästare
Conny Leche
Telefon: 040-42 56 20 
E-post: conny.leche@vellinge.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare
Cathrine "Catja" Wallmark
E-post: cathrine.wallmark@vellinge.se

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Hedlund
E-post: annmarie.hedlund@vellinge.se

Kontakta studie- och yrkesvägledningen

Senast uppdaterad:
31 januari, 2022