Hoppa till innehåll

Kontakta oss

Undervisningen hålls i Sundsgymnasiets byggnader Bryggan, Tornet och Borgen i Vellinge. Här är våra adress- och kontaktuppgifter.

Skicka e-post

Sundsgymnasiet@vellinge.se

Besöksadress

Borgen Norrevångsgatan 1, Vellinge
Bryggan Norrevångsgatan 5, Vellinge
Tornet Norrevångsgatan 7, Vellinge

Vill du skicka post till oss gör du det till:

Sundsgymnasiet
Box 23, 235 21 Vellinge

Ställ frågor till oss

Du kan ställa frågor till oss och se vad andra frågat på vår frågesida.

Chatta med oss på Sundsgymnasiet - vellinge.se

Ledning och administration

Rektor
Jimmy Sjöstedt
Telefon: 040 - 42 56 01
E-post: jimmy.sjostedt@vellinge.se

Biträdande rektor
Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet
Pernilla Juth
Telefon: 040 - 42 57 09
E-post: pernilla.a.juth@vellinge.se

Biträdande rektor
Ekonomiprogrammet och Idrottsutbildningen
Ylva Herou
Telefon: 040 - 635 43 23
E-post: ylva.herou@vellinge.se

Biträdande rektor
Teknik-, Estetiska- och IM-programmet
Johanna Bill
Telefon: 040 - 42 50 59
E-post: johanna.m.bill@vellinge.se

Administrativ chef
Therese Olén Ekelund
Telefon: 040 - 42 56 11 
E-post: therese.olenekelund@vellinge.se

Administratör
Lina Åkerman
Telefon: 040 - 42 57 87
E-post: Lina.Akerman@vellinge.se

Administratör (börjar september 2023)
Sara Stenbrunn
Telefon: 040 - 42 56 03 
E-post: sara.stenbrunn@vellinge.se

IT och vaktmästeri

Teknikansvarig och vaktmästare
Claes Nordin
Telefon: 040-42 56 10 
E-post: claes.nordin@vellinge.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare
Cathrine "Catja" Wallmark
E-post: cathrine.wallmark@vellinge.se

Gunilla Larsson Serlebrink IM-programmet
E-post: gunilla.l.serlebrink@vellinge.se
Introduktionsprogrammet (IM) är för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Inom introduktionsprogrammet erbjuder vi språkintroduktion och individuellt alternativ.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen

Senast uppdaterad:
31 januari 2022 10:27