Hoppa till innehåll

Elevhälsan

På varje skola finns ett elevhälsoteam som jobbar för att elever ska nå sitt mål med utbildningen och må så bra som möjligt under tiden.

Som elev kan du komma i kontakt med elevhälsan om du behöver extra stöttning. Elevhälsoteamets fokus ska främst vara främjande och förebyggande.

Tornhuset .jpg

I elevhälsoteamet ingår:

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder bland annat hälsosamtal till alla elever i årskurs 1. Skolsköterskan kan även erbjuda coachande samtal.

Natur-, Samhäll- och Estetprogrammet
Sara Sjunnesson
Tel: 040 - 42 50 33
sara.sjunnesson@vellinge.se

Ekonomi-, Teknik- och Idrottsutbildningen
Jenny Wallström
Tel: 040 - 42 50 35
jenny.wallstrom@vellinge.se

Kurator

Hos kuratorn kan du få enskilda- eller gruppsamtal för råd och stöd. Kuratorn kan också medverka i olika skolmöten, samt slussa dig vidare om behov finns av annat stöd utanför skolan.

Natur-, Samhäll-, Estet-, Ekonomi-, Teknikprogrammet och Idrottsutbildningen
Aron Selleck
Tel: 040 - 635 42 65 eller 0733-555 839
aron.selleck@vellinge.se

Elevhälsosamtal och främjande EHT
Eva Jacobsen
Tel: 040 42 58 11
eva.jacobsen@vellinge.se

Ekonomi-, Idrott-, IM-, Natur-, och Teknikprogrammen
Gorjan Ceric, sitter i Borgen - föräldraledig
Tel: 040 - 635 42 65 eller 0733-555 839
gorjan.ceric@vellinge.se
Finns på plats måndag-fredag

Estet- och Samhällsprogrammen (samt Projektet Hela Vägen på 50%)
Sigrid Rosenquist, sitter i Bryggan - tjänstledig VT-23
Tel: 040 - 635 47 79
sigrid.rosenquist@vellinge.se
Finns på plats måndag-onsdag

Psykolog

Rojin Ghanipour, sitter i Borgen
Tel: 070 - 991 52 46
rojin.ghanipour@vellinge.se
Finns på plats på måndagar

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar främjande och förebyggande och har till uppgift att identifiera möjligheter och hinder i lärmiljön.

Hanna Holm, sitter i Bryggan
Tel: 040 - 42 54 24
hanna.m.holm@vellinge.se
Finns på plats måndag - fredag

Speciallärare

Maria Evenäs Sjöström
Sitter i Bryggan och finns på RC Bryggan
maria.evenassjostrom@vellinge.se
Finns på plats måndag - fredag

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare SYV, ingår också i elevhälsoteamet på Sundsgymnasiet. Klicka här för att komma till deras sida.

Patientförsäkring

Om eleverna drabbas av en skada inom vården kan de ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Tänk på att kommunens patientförsäkring inte gäller när en privat vårdgivare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag inom elevhälsan. Därför måste privata vårdgivare inom elevhälsan måste ha egen patientförsäkring.

Läs mer om patientförsäkring

Senast uppdaterad:
23 januari, 2023