Hoppa till innehåll

Ersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro - ansökan

Använd E-tjänsten och bifoga era uträkningar för att få fram vilken ersättning ni ska få av Vellinge kommun.

 1. Innan du ansöker

  För att kommunen ska kunna utreda sjuklöneersättningen krävs en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått.
  En ansökan per ordinarie assistent som varit sjuk, en ansökan kan innehålla flera sjukperioder om den ordinarie assistenten varit sjuk vid mer än ett tillfälle.

  Nedanstående uppgifter ska bifogas ansökan.

  Uppgifter om den enskilde

  • Den sökandes(den assistansberättigade) namn, personnummer och kontaktuppgifter
  • Namn och kontaktuppgifter till ombud
  • Fullmakt att ombud får föra den enskildes talan och ansöka i dennes namn
  • Uppgifter till vilket konto ersättningen ska utbetalas
  • Uppgifter om referensnummer/organisationsnummer hos assistansanordnaren
  • Underskrift av den assistansberättigade eller dess ombud

  Uppgifter som styrker att merkostnad har uppstått

  • Uppgifter om den som varit sjuk
  • Kopia på sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till försäkringskassan. Denna ska vara undertecknad av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade eller dess ombud. I sjukfrånvaroanmälan ska datum och arbetsdag framgå tydligt samt karensdag.
  • Tidrapport för perioden/månaden för ordinarie personlig assistent.
  • Vikarierande assistents lönesecifikation och tidrapport.
  • Den ordinarie assistentens lönespecifikation.
  • Uppgift på storlek av utbetald semestersättning under sjuklöneperioden.
  • Uppgift på storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader och försäkringar.
 2. Dags att ansöka

  Ansökan om ersättning sker löpande via e-tjänst vid ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det går endast att ansöka om sjuklöneersättning retroaktivt.

  Ansök via e-tjänst här
 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Efter att ansökan kommit in så behandlas den. Beslut kommuniceras via mail till angiven epostadress. Utbetalning av ersatt belopp sker inom tre veckor till angivet konto.