Hoppa till innehåll

Insatser vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun - beställning

 1. Innan du beställer

  Beställning om verkställighet ska inkomma senast 4 veckor innan personens ankomst så att planering av insatsen kan göras. Beställningen måste vara anpassad utifrån de förutsättningar som semesterbostaden ger. Styrk behov av stödinsatser med beställning och beslut. Specificera vilka insatser som ska utföras under vistelseperioden. Begäran ska göras av handläggare i hemkommunen. För tillfället finns det endast en utförare av serviceinsatser i kommunen, Förenade Care.

  Vid behov av kontakt med en biståndshandläggare kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.

 2. Dags att beställa

  Beställning om verkställighet görs digitalt, klicka på e-tjänsten nedan.

  Beställ här
 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  En handläggare kommer meddela via mail att beställningen är mottagen. Är beställningen komplett behandlas ärendet. Information och beställning kommer att skickas till utförare av insatser.

  Insatser faktureras utifrån hemkommunens ersättningsbelopp.