Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa din beställning

Skickar ditt ärende...

Insatser vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun - beställning

Uppgifter om brukare

Adressuppgifter i hemkommun

Adressuppgifter i Vellinge kommun

Beviljad vistelseperiod

Begäran om verkställighet ska inkomma senast fyra veckor innan brukarens ankomst så att planering av insatsen kan göras. 

Uppgifter om hemkommun

Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter

Anges så som ert ekonomisystem kräver

Ska bilaga med redovisning bifogas med fakturan?
Insatser

I enlighet med utredning och genomförandeplan som bifogas i denna e-tjänst

Välj omfattning

Hemtjänst dag/kväll

timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor

Hemtjänst natt

timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor
timmar
kronor

Trygghetslarm

Fyll i kostnader enligt er prislista, ange 0 kronor om avgiftstypen inte är aktuell

kronor
kronor per dygn
kronor per månad
kronor per tillfälle
kronor per tillfälle
Uppgifter om närstående
När önskar Ni bli kontaktade?
Bilagor
Hantering av personuppgifter

För information om hur Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter, gå till sidan personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.