Hoppa till innehåll

Personuppgiftsincident - anmälan

Här anmäler du som anställd i Vellinge kommun eller är entreprenör till Vellinge kommun uppkomna personuppgiftsincidenter.

Denna e-tjänst riktar sig enbart till anställda och till Vellinge kommuns entreprenörer. Du som är medborgare kan läsa mer om hur du kan kontakta oss rörande behandling av dina personuppgifter på denna sida:

Hantering av personuppgifter

 1. Innan du anmäler

  En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att dennes rättigheter kränks.

  Exempel:

  • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
  • finansiell förlust
  • brott mot sekretess eller tystnadsplikt

  En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har

  • blivit förstörda
  • gått förlorade på annat sätt
  • kommit i orätta händer.

  Tänk på att inte skriva personuppgifter om andra i e-tjänsten. All information som lämnas i anmälan kommer att bli en allmän handling, Det innebär att kommunen kan komma att behöva lämna ut information om någon begär det och det inte finns någon bestämmelse om sekretess som hindrar det.

 2. Dags att anmäla

  Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan inträffa en incident.

  Starta e-tjänsten genom att klicka på Anmäl personuppgiftsincident

  Anmäl personuppgiftsincident
 3. Personuppgiftsansvarig nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, se Hantering av personuppgifter. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  När du skickat in din anmälan får du en bekräftelse via e-post.

  Eventuell anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska göras inom 72 timmar av personuppgiftsansvarig nämnd eller chef som har delegation på att fatta beslut om detta. Därför är det viktigt att anmäla incidenten så fort den upptäcks.