Hoppa till innehåll

Studieplansförändring - ansökan

Här kan du lämna in en ansökan om att ändra din individuella studieplan.

 1. Innan du ansöker

  Diskutera ditt önskade byte och vad det innebär med din studie-och yrkesvägledare och eventuellt även mentor/biträdande rektor.

  Byten inom språkval, individuellt val och programfördjupningar är endast möjligt till och med den 1/9.

  Vid frågor eller funderingar kring möjligheter till byte vänligen kontakta biträdande rektor för ditt program.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din anmälan här och loggar in med ditt BankId. Myndig elev genomför på egen hand sin anmälan här, för icke myndig elev görs anmälan av vårdnadshavare tillsammans med eleven.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  När du lämnat in alla uppgifter och signerat får du en bekräftelse till din e-post från oss. När ansökan är behandlad och beslut är taget skickas ett nytt e-post ut med besked om ansökan har blivit beviljad eller ej.

  Gäller ditt ärende studieuppehåll för studier i annat land och du önskar ansöka om att flytta skolpengen ansöker ni om detta separat, läs mer på denna länk.

  Har ansökan blivit beviljad får du även annan nödvändig information såsom startdatum och så vidare.