Hoppa till innehåll

Utlandsstudier (tillfälliga) - ansökan

Läs igenom riktlinjerna ordentligt och se att eleven uppfyller kraven och att ni har samtlig information som ska skickas in. Vellinge kommuns riktlinjer finns som en fil längst ned på sidan.

 1. Innan du ansöker

  Alla barn som år folkbokförda i Sverige har skolplikt från den höst då de fyller sex år och börjar i förskoleklassen. Det innebär att barnen ska gå i den skola de är inskrivna vid när det är läsårstider.
  På Skolverkets sida går det att läsa
  "I undantagsfall kan ett barn få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än vad som anges i skollagen. Enligt förarbetena kan exempel på sådana undantagsfall vara att barnet får sin undervisning vid en filminspelning eller i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem.

  För att ett barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt krävs att

  1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt skollagen,
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  3. att det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl.

  Kravet på synnerliga skäl innebär att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt."
  Skolverkets svenska utlandsskolor finns via denna länk.
  Om ansökan avser någon annan skola, kontakta utbildningsavdelningen redan i planeringsstadiet.

  Om ansökan avser att fullgöra skolplikten på annat sätt på grund av en utlandsresa, förtydliga vad syftet med resan är och vad det är som gör att resan måste äga rum under de 178 dagar då eleverna har skolplikt.

  Bifoga om möjligt intyg eller annan dokumentation som styrker ert syfte med resan. För att ansökan ska kunna handläggas krävs att samtliga efterfrågade dokument skickas i samband med ansökan. Om ansökan inte är fullständig kommer ansökan att avsås.

 2. Dags att ansöka

  När ni fyller i ansökan är det viktigt att ni skriver in efterfrågad information och att ni bifoga dokument som behövs för handläggningen av ärendet.
  Ansökan ska göras minst tre (3) månader före utlandsstudierna påbörjas.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras av samtliga vårdnadshavare från att ärendet skapades. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du/ni att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Efter att ansökan har inkommit behandlas den av handläggare som före beslut kontaktar rektor för bedömning. Beslut meddelas via Mina sidor.

  Dokument och riktlinjer

  Skolplikt och utlandsstudier.pdf (PDF-dokument, 37 kB)

  Reviderade riktlinjer för bidrag till utlandsstudier (PDF-dokument, 98 kB)