Hoppa till innehåll

Sandeplanskolans fritidshem

På Sandeplanskolan finns det fyra fritidshem. För årskurs F-2 finns tre fritidshem och för årskurs 3 och uppåt finns fritidsklubben.

Aktiviteter

Fritids är organiserad I två avdelningar åk F-1 och åk 2-5 . Under läsåret 22/23 startar fritidshemmet i samverkan med grundskolelärarna fritidspass. F-3 organiserar sig i halvklass under en del av lektionspassen. Fritidspedagogen som planerar fritidspasset för den ena halvklassen och läraren undervisning för den andra halvklassen

Fritidsverksamheten på Sandeplanskolan erbjuder en mängd olika aktiviteter. Vi har tillgång till gymnastiksalar och slöjdsalar varje vecka.

Vi är mycket utomhus i vår natur och utforskar vårt underbara närområde. Naturligtvis har vi under hela dagarna möjlighet till utevistelse på vår stora skolgård. Barnens fria lek är mycket viktig och även under skoldagen finns mycket utrymme för barnens fantasi och kreativitet samt den fysiska och sociala utvecklingen.

Öppettider och skoldag

Fritidshemmens (samtliga) öppettider är 06.30 - 18.00.

Vi har samlad skoldag enligt följande:

Förskoleklass: 8.15 - 13.30

Åk 1 – 3: 08.15 – sluttider mellan kl. 13.15 och 14.00

Åk 4 – 6: 08.30 – sluttider mellan kl. 14.00 och 15.00

Fritids och fritidsklubb

För de barn som har fortsatt behov av omsorg fortsätter dagen i fritidsverksamheten och fritidsklubben. Mellanmål serveras på eftermiddagarna och tiderna varierar mellan fritidshemmen.

Föräldrar har alltid möjlighet att besöka oss.

Senast uppdaterad:
25 november 2022 10:37