Hoppa till innehåll

Årkurs 6-9

Sandeplanskolans årskurs 6-9 är placerad i skolans A-byggnad, på andra våningen. Lärarna tillhör arbetslag, årskursteam och ämneslag där de arbetar med ärenden kopplade till eleverna och verksamheten.

Åk 6-9

Varje elev har en mentor som följer elevens utveckling och är en länk mellan elev, skola och vårdnadshavare. På måndagar har vi mentorstid där man går igenom veckan och medföljande uppgifter, läxor och prov. Man pratar även om hur man kan öka trivseln, här får eleverna vara med och påverka utifrån deras tankar och idéer.

I undervisningen har vi tydliga lektionsstrukturer för att främja trygghet, arbetsro och lärande. Vi värnar om goda relationer både i och utanför undervisningen då det gynnar elevernas mående och skolgång. Våra förstelärare samarbetar med lärarna i arbetet med att synliggöra våra övergripande mål i undervisningen. Dessa är pojkars lärande, värdeskapande lärande och elevdelaktighet.

Under läsåret 22/23 har vi implementerat mindre grupper i kärnämnena. Vår tanke med detta är att det ska bidra till ökad studiero och att varje elev får mer tid med läraren.

När eleverna har rast finns möjlighet att umgås med kompisar samt nyttja våra fina inomhus- och utomhusmiljöer med tillhörande aktiviteter.

Publicerad:
8 december, 2022