Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

En utbildning med fokus på framtiden

Sandeplanskolan framtidssäkrar utbildningen. Det innebär att vi fokuserar på att stimulera förmågor som kommer att efterfrågas och krävas den dag då våra barn kliver ut i arbetslivet, såsom exempelvis: social kompetens, drivkraft och självledarskap,

Goda relationer mellan alla som vistas på skolan

Från första skoldagen arbetar vi med värdegrundsfrågor och gemensamma regler. Det är vår uppgift att ge våra elever handledning och stöd i sitt lärande och sin utveckling.

För att göra framsteg och utvecklas i något måste man öva och träna. Detsamma gäller allt från läs- och skrivutveckling till taluppfattning, förmågan att se samband och analysera samt andra kunskaper, förmågor och färdigheter. Vårt uppdrag i skolan är att ge eleverna möjlighet att ta ökat ansvar för sitt lärande i takt med att de utvecklas. Vi vill skapa den bästa kombinationen av anpassningar, stöd och utmaningar för att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt.

Kunskap och utveckling

På Sandeplanskolan har vi positiva och höga förväntningar på våra elever.

Vår undervisning präglas av ett inkluderande förhållningssätt och god grundstruktur med en mångfald av undervisningsmetoder. Differentierad undervisning möter olikheter.

Skolans arbetssätt präglas av lektioner med inspirerande och kommunikativa pedagoger, praktiska övningar, laborationer, projektorienterad tematisk undervisning och formativt arbete. Skolan ska samverka med och drar nytta av befintlig kunskap i närsamhället. Innehållet har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla verksamheter på Sandeplanskolan. Rektorn ansvar för att alla vuxna, barn och elever arbetar tillsammans för en likvärdig skola.

Plan mot kränkande behandling låsåret 2022 - 2023 (PDF-dokument, 613 kB)

Senast uppdaterad:
2 december 2022 10:11