Hoppa till innehåll

Sandeplanskolans bibliotek

Sandeplanskolans bibliotek är tillgängligt för Sandeplanskolans elever, fritidshem, anställda, samt föräldrar och vårdnadshavare.

Skolbiblioteket

Skolbibliotekets mål är bidra till utvecklingen av informationskompetenta elever som är ansvarsfulla och etiska samhällsmedborgare. Detta arbete inleds redan i årskurs 1 på Sandeplanskolan, och det rör sig om ett dynamiskt förhållningssätt som utvecklas i takt med omvärldens digitala sfär förändras.

Den som vill vara väl förberedd för framtiden måste emellertid också behärska antika förmågor som läsande och skrivande.
Förmågan att förstå symboler, förmågan att tänka abstrakt, den matematiska förmågan är linjärt kopplade till läsning. Och den som läser får ett rikare tänkande. Där prioriterar Sandeplanskolans skolbibliotek läs- och skrivfrämjande.

imagexcwjg.png Skolans Bibliotikarie Emil Siekkinen Viktigast för mig som
skolbibliotekarie är att verka för elevers lärande och måluppfyllelse genom att prioritera elevinflytande, läs-, skriv-, och språkfrämjande, samt källkritik, kritiskt tänkande, och digitala färdigheter. Världens enda
konstant är att den alltid befinner
sig i förändring. Att visa elever
detta är också av stor vikt för mig.

image2qrg9.png image3bk0l.png

Rapport om vad skolbiblioteket gjort

Sandeplanskolan finns ett bibliotek för de yngre eleverna, och ett för de äldre. Biblioteksverksamheten är dock inte begränsad till dessa fysiska rum, utan bedrivs också i stor utsträckning i olika klassrum. Biblioteket eftersträvar att inspirera eleverna genom att erbjuda litteratur och undervisning som väcker förundran och intresse inför omvärlden. Verksamheten består av allt från högläsning och bokprat och djuplodande läsarundersökningar, till undervisning som undersöker data, information, åsikter, fakta, propaganda, desinformation, psyops, felaktig information, falska nyheter, alternativa fakta, och reklam. Vi tar oss an första- och andrahandskällor och bedömning av tryckta och digitala källor, användande av databaser, samt redovisning av källor. Vi lär oss mer om vetenskapliga metoder, vetenskapens styrka, och vetenskapens begränsningar. Vi förbereder oss för framtiden med hjälp av lektioner som berättar om hur AI och automatiseringen förändrar arbetsmarknaden, och om vilka fördelar människan har jämfört med maskinerna.

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad:
25 november 2022 12:03