Hoppa till innehåll

Blå Flagg fortsätter vaja på tre stränder och en hamn

Blå flagg är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar, stränder och turistbåtar som återfinns i över 50 länder. I år kommer Blå Flagg hissas i 13 hamnar och 8 stränder runt om i Sverige, varav en hamn och tre stränder finns i Vellinge kommun.

Jag är stolt och glad över att tre stränder och Skanörs hamn återigen tilldelas utmärkelsen Blå Flagg. Det är ett aktivt och långsiktigt arbete som ligger bakom. Vi har under ett antal år satsat på miljö, tillgänglighet, renhållning, information, säkerhet och utökad service. Vi har särskilt satsat på insatser som underlättar för invånare och besökare att ta ansvar för vår natur och miljö. Våra stränder ska vara rena, säkra och välkomnande, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Blå Flagg drivs internationellt av Foundation for Enviromental Education, FEE. Genom att ha Blå Flagg visar kommunen sina medborgare och besökare att vi uppfyller högt ställda krav vad gäller säkerhet, service, vattenkvalitet, miljö och information. Med utmärkelsen följer ett ansvar att upprätthålla kvalitén och FEE utför kontroll på anläggningarna för att säkerställa att alla regler följs.

De tre stränderna som återigen får hissa Blå Flagg är Falsterbo strandbad, Kämpinge strandbad och Skanörs havsbad. Sedan förra året har även Skanörs hamn tilldelats utmärkelsen. Kriterierna skiljer sig något mellan stränder och hamnar men gemensamt är att det handlar om säkerhet, service, renhållning och information.

Hamnar och stränder som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljö- och hållbarhetsprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö. Det kan handla om att erbjuda information om hänsyn mot djur och natur, erbjuda miljömärkta produkter eller underlätta avfallshantering, säger Henrik Alsén, ansvarig för Blå Flagg i Sverige.

Publicerad:
13 juni, 2024