Hoppa till innehåll

Äldre befolkning skapar utmaningar

Förändringar i befolkningens ålderssammansättning skapar ett utmanande arbete för vård och omsorg.

Vi har en kraftigt ökande äldre befolkning. Det har att göra med 40-talisterna och efterkrigsårens barnafödande. De personerna kommer upp i åldrar över 80 år och det innebär ett växande behov av vård och omsorg, både sjukvård och sociala insatser, säger Peter Olsson verksamhetscontroller på omsorgsavdelningen.

Drygt en fjärdedel av all sjukvård utförs av kommunerna i form av hemsjukvård. Där ingår både insatser i hemmet och det arbete som utförs på särskilda boenden. För att vara förberedda att möta behovet arbetar kommunen vanligtvis med en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt.

Våra demografiska prognoser sträcker sig en bit in på 2030-talet och så långt planerar vi. Ökningstakten är som mest nu och ett par år framöver. När vi kommer fram till 2030-2031 mattas takten igen, sedan dröjer det till 60-talisterna, då kommer en ny boom, förklarar Peter Olsson.

För ett par år sedan beställde omsorgsavdelningen en befolkningsprognos, som sträckte sig längre än tio år framåt.

Vi trodde i flera år att vi skulle behöva bygga åtminstone två nya särskilda boenden, men efter den extra befolkningsprognosen insåg vi att det räckte med ett nytt särskilt boende. Vi behövde inte bygga två. Det var en viktig insikt.

Prognosen talar om en ökning på cirka 700 personer som är 80 år eller äldre mellan 2023 och 2029.

Ungefär elva procent av 80 år eller äldre i kommunen har behov av särskilt boende och det innebär att vi behöver cirka 70 nya platser.

”Nya Eskilsgården” är arbetsnamnet på det särskilda boende som är planerat att stå klart 2027.

Vellinge kommun arbetar för att hela tiden förbättra invånarnas förutsättningar att bo kvar i sina egna hem.

Kvarboendeprincipen är ett politiskt mål att man ska kunna bo hemma länge med stöd och hjälp från hemtjänsten, säger Peter Olsson.

Hemtjänsten kommer att kräva ökade resurser under de närmaste åren. Det blir en viktig fråga att klara personalförsörjningen.

Vi försöker driva på och påverka tillsammans med vår entreprenör för att utveckla och förbättra arbetsmetoderna. Vi försöker också digitalisera, vi har en digitaliseringsplan för att testa olika saker. Sensorer vid tillsyn, där man inte behöver att fysiskt ha en person som åker hem. Finns andra tillfällen där man inte behöver göra hembesök med olika expertfunktioner samtidigt utan det räcker kanske att en i personalen åker och sedan har man videosamtal med de andra. Det finns saker att göra. Men det är bara en mindre del av personalbehovet som kommer att kunna lösas genom metodutveckling, säger Peter Olsson.

Nästa sommar förväntas en ny socialtjänstlag där förebyggande insatser betonas.

Vi har aktiviteter som ska förebygga, så att folk kan bo kvar hemma längre. Till exempel avlastning, där anhöriga avlastas genom att den äldre som behöver mycket hjälp kan vara på en dagverksamhet under några dagar i veckan. Vi har även seniorkontakter och projekt för att motverka ofrivillig ensamhet. Det finns också aktivitetscheckar, så man kan gå på aktiviteter som gör att man håller sig frisk längre, säger Peter Olsson.

Publicerad:
11 juni, 2024