Hoppa till innehåll

Skyddsvallen börjar ta form – undvik att gå på den

Skyddsvallen börjar ta form i södra Ljunghusen. Nu är de första 70-80 meterna klara, lerkappan är på plats utanpå kärnan av kalkbergskross och växtlagret som tidigare lyfts bort har nu lagts tillbaka igen.

Skyddsvallen är inget promenadstråk, även om den plana ytan på krönet kan se inbjudande ut. Den är också extra känslig nu innan växtligheten har etablerat sig och går lätt att trampa sönder. Vi vill därför be besökare i området att hålla sig utanför flagglinorna, som för närvarande spärrar av området, och så småningom använda de spänger som byggs för att underlätta promenaden mellan skogen och stranden.

ljunghusen 16 maj.jpgDen första biten av skyddsvallen är färdig. Växtlagret ovanpå lerkappan är dock ömtåligt och behöver tid för att etablera sig ordentligt.

Väster om skyddsvallen har sandrestaurering genomförts som ett led i skyddsvallsarbetet och där har även byggts en ny spång som är redo att användas.

ljungspong.jpgEtt stort antal skottkärror med sand har rullats ut för att förstärka området precis väster om där skyddsvallen byggs. En ny spång har också byggts för att göra det lättare att promenera mellan skogen och stranden.

Publicerad:
16 maj, 2024