Hoppa till innehåll

Ny vattenledning visar redan på effekt

Klockan åtta på fredagsmorgonen kopplades en förstärkningsledning in till vattentornet i Vellinge. Ledningen ska bidra till att trycket i vattenledningsnätet hålls uppe, även när förbrukningen ökar snabbt. – Redan efter tre timmar kan vi se att ledningen har effekt. Det är mycket glädjande, säger Vellinge kommuns projektledare Katja Hofgren.

Det gamla ledningssystemet har kompletterats med en ledning som går direkt till vattentornet från kommunens inkommande vattenledning.

I stället för att bygga om hela det befintliga ledningsnätet och varit tvungna att gräva i hela Vellinge tätort, vilket hade tagit många år, har vi anlagt en ny ledning direkt till vattentornet. Det fylls på direkt utan några hinder på vägen, berättar Katja Hofgren.

Det gamla systemet var underdimensionerat, vilket gjorde att det gick långsamt att fylla vattentornet när förbrukningen var stor.

Att systemet nu klarar av ett högre uttag innebär inte att man sluta vara restriktiv med sitt vattenanvändande.

Vi är beroende av att Sydvatten klarar av att leverera vatten hit och har de inte vatten, så spelar det ingen roll hur vårt system ser ut. Det kan fortfarande bli bevattningsförbud, men tornet ska inte tömmas lika snabbt.

Det ska också påpekas att nivån i ett vattentorn ska variera under dygnet.

Annars blir det stillastående vatten vilket gör att mikroorganismer kan få möjlighet att växa till. Tornets nivå ska därför varieras under dygnet. Nivån regleras för att fyllas på under natten, så att det är fullt på morgonen och används under dagen. Därför är det lägre nivåer på kvällarna och det kan därför bli problem när alla invånare öppnar kranarna samtidigt på kvällen.

Gessie och Vellinge Väster har också fått en egen ledning.

Då avlastar vi Vellingenätet med ett antal hushåll, vilket också underlättar.

I dagsläget förses också Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie via ledningsnätet i Vellinge, men dessa orter får också snart en ny ledning.

Ledningen vi bygger från Hököpinge och österut är för framtida behov. Den ska ge vatten till Vellinge parkby och till byarna, så att de kan växa i enlighet med kommunens planer. Det är en framtidsinvestering. Ledningen är klar innan sommaren, men vi måste invänta elinkopplingen av Eon som sker i slutet av sommaren innan den kan tas i bruk, säger Katja Hofgren.

Publicerad:
17 maj, 2024