Hoppa till innehåll

J.Persson Skanör AB vinnare av markanvisningstävling i Skanörs hamn

Det blir J.Persson Skanör AB som får chansen att uppföra en byggnad och driva verksamhet på en del av Skanör 2:2 i Skanörs hamnområde. Företaget har utsetts till vinnare av markanvisningstävlingen för byggrättsarrende.

I november 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en markanvisningstävling skulle genomföras.

Vi i team J.Persson är hedrade över att ha fått kommunens förtroende till att utveckla Skanörs hamn ytterligare, säger Jonas Persson, ägare till J.Persson Skanör AB.

Sju tävlingsbidrag har bedömts utifrån de angivna kriterierna i markanvisningsdokumentationen:
att utveckla Skanörs hamn med centrum- och handelsverksamhet samt att kunna bedriva en verksamhet med ett koncept som fungerar året runt.

Efter utvärdering har en arbetsgrupp enats om att J.Persson Skanör AB står för det mest fördelaktiga förslaget.

hamnförslag.pngEn av skisserna på förslaget.

Motivering: Det väl genomarbetade förslaget med skeppshandel i kombination med kiosk, café och butik (i samarbete med Kajutan Design) bedöms utgöra den bästa helhetslösningen för kommunen. J.Persson Skanör AB:s ambitionsnivå för området är i paritet med kommunens förväntningar, ett positivt tillskott med ett varierat utbud som bidrar med ett mervärde och utgör ett komplement till befintligt kommersiellt utbud i hamnen som kommer att stärka Skanörs hamn som småskaligt och pittoreskt besöksmål.

Skanörs hamn har blivit ett populärt besöksmål för såväl lokalbefolkning som turister och det är positivt att hamnen fortsätter utvecklas. Jonas Persson driver redan verksamhet i hamnen, men den här verksamheten kommer tillföra något nytt och komplettera befintliga verksamheter på ett positivt sätt och går i linje med vår målsättning att verksamheterna ska ha öppet året runt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Vellinge kommun har tecknat ett anläggningsarrendeavtal som ger J.Persson Skanör AB möjlighet att uppföra en byggnad på del av Skanör 2:2 på 207 kvm. Avtalstiden är sex år, 2025-01-01 till 2030-12-31 med möjlighet till förlängning.

Byggnaden som ska uppföras planeras vara färdigställd under våren 2025. J.Persson Skanör AB ska tillse att verksamheten bedrivs aktivt under hela arrendetiden, där ambitionen är att hålla öppet året runt.

skanorshamn.pngDen röda cirkeln visar tomten som ska bebyggas.

Publicerad:
14 maj, 2024