Hoppa till innehåll

Färre skolelever ger viktigt förändringsarbete

Vellinges utbildningsavdelning är mitt i ett förändringsarbete framtvingat av att antalet barn och elever minskar i kommunen. 

Det är ingen effektivisering. Det är ingen neddragning. Det som händer är att elevantalet minskar och då måste vi organisera om för att möta det nya elevantalet, säger utbildningschef Sofia Henderup Larsson.

2023 innebar en tvärvändning för befolkningsutvecklingen i Vellinge kommun. Prognosen inför förra året pekade på en ökning med 476 invånare medan utfallet blev en minskning på 83 personer.

Det finns ingen studie som exakt visar vad som är anledningen till minskningen i kommunen, men det höga ränteläget och kommunens relativt höga bostadspriser kan ha viss del i utvecklingen.

En del personer i familjebildande ålder har lämnat kommunen. Till detta ska läggas att nya rapporter (bland annat Sveriges Kommuner och Regioners färska ekonomirapport) spår minskat barnafödande i riket under lång tid framöver.

Det är lätt att förstå att utvecklingen kommer att föra med sig konsekvenser, inte minst för skolan.

Det handlar om att vårt elevantal, vårt barnantal, minskar och då måste vi rätta kostymen efter det, säger Sofia Henderup Larsson.
Vi har trots det låga elevantalet flera skolbyggnationer på gång i Vellinge kommun. Dessa planerades det för då elevprognoserna såg helt annorlunda ut. Ingen kunde ana att befolkningstillväxten skulle ändras så påtagligt på så kort tid.
Det var inte heller längesedan prognoserna visade att det saknades förskoleplatser i vissa områden och planering pågick för nya förskolor. 2028 såg det ut som om vi skulle sakna platser i Vellinge/Månstorp och därför hade vi i lokalresursplanen att eventuellt öppna upp en förskola som ligger vilande och pratade även om byggnationer, men som läget är nu behöver vi varken öppna upp eller bygga något.

Utbildningschefen exemplifierar med en av kommunens förskolor.

Vi har en enhet där 23 barn lämnar och fyra kommer in. Det är klart att något måste göras då – till exempel stänga en avdelning, organisera avdelningarna på ett annat sätt och minska personalstyrkan. Man måste ändra kostymen efter antalet barn, säger Henderup Larsson och lägger till:
Det handlar inte om att skolan får mindre pengar utan om att det är färre elever, men det kan såklart skapa oro i personalgruppen och bland föräldrar.

Skolans resurser styrs uteslutande av elevpengen. Varje elev bidrar med en viss summa pengar. I Vellinge kommun har det inte från politiskt håll kommit några krav på effektiviseringar.

Men det upplevs annorlunda utifrån. Vi får frågor som ”varför skär ni ner nu?”, men vi är en av få kommuner som inte skär ner. Det går dock inte att ha kvar all personal om barngrupperna minskar drastiskt. Vi har fått årlig indexuppräkning för elevpengen samt viss kompensation för inflationen medan flera andra kommuner har varit tvungna att effektivisera, säger biträdande utbildningschef Mathias Persson Benndoff.

Utbildningsavdelningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att titta på hur elevunderlaget kan optimeras.

Just nu tittar varje rektor på sina egna skolor och försöker hitta en bra inre organisation för att bibehålla den goda kvaliteten. Men vi behöver också ha lite mer helikopterperspektiv och lägga fram olika förslag till nämnden om hur vi ska kunna organisera skolan vid denna vikande elevprognos. Om det till exempel ska starta 75 sexåringar i ett område där det finns två skolor så är det ur resursperspektiv inte bra att dela upp dem 37 till den ena och 38 till den andra för då behöver du fortfarande ha två klasser per skola med lärarresurser i varje klass. Det är bättre att fördela 50 till den ena skola och 25 till den andra, då kommer det finnas resurser över till specialpedagoger, speciallärare med mera, säger Sofia Henderup Larsson.

I uppdraget från nämnden ingår också att titta på vilket lokalöverskott som kan uppstå.

Vi samarbetar med fastighetsenheten om hur man skulle kunna samutnyttja vissa lokaler till något annat än skola, säger Sofia Henderup Larsson.

Publicerad:
20 maj, 2024