Hoppa till innehåll

Information om fakturering

Efterdyningarna av IT-attacken mot kommunens IT-leverantör i januari påverkar kommunen fortfarande. Fakturering av olika typer av tjänster till våra kommuninvånare har drabbats och får olika effekt.

I nuläget kan vi skicka ut enskilda fakturor, så som bygglovsansökan och miljötillstånd.

Barnomsorg

Fakturor för barnomsorg (förskola och fritids) för februari, mars och april har skickats ut. För dig som är ansluten till autogiro kommer pengarna dras automatiskt från ditt konto i slutet av månaden.

Om inte din faktura stämmer, kontakta skoladminstratören på förskolan eller skolan. Kontaktuppgifter finns på länken nedan.

Förskola - vellinge.se

Grundskola - vellinge.se

Äldreomsorg

Faktura för äldreomsorg (hemtjänst, hjälpmedel och trygghetslarm) har skickats ut för januari, februari och mars. Med start vecka 19 skickas faktura ut för april. För dig som är ansluten till autogiro kommer pengarna dras automatiskt från ditt konto i slutet av månaden.

Om inte din faktura stämmer, kontakta avgiftshandläggare via Vellinge Direkt. Kontaktuppgifter finns på länken nedan.

Kontakta oss - vellinge.se

Vatten, avlopp och avfall

Faktura för renhållning (avfallshämtning) för dig som tidigare haft måndadsfaktura kommer skickas ut under maj. Fakturan kommer avse februari, mars, april och maj. För dig som betalar per kvartal avser fakturan januari, februari och mars.

I nuläget finns ingen prognos på när fakturor för vatten och avlopp kan skickas ut. Detta beror på att det mesta av underlaget försvann i IT-attacken och arbetet med att bygga upp detta pågår.

Tillsvidare uppmanar vi att lägga undan pengar för de kommande fakturorna.

Om inte din faktura stämmer, kontakta Vellinge Direkt. Kontaktuppgifter finns på länken nedan.

Kontakta oss - vellinge.se

Badhyttsplats

Den årliga faktura för badhyttsplatsen brukar skickas ut under månadsskiftet april/maj. I år är denna faktura försenad på grund av IT-attacken. Fakturan kommer att skickas ut så fort återställningsarbetet är klart, men det finns ännu ingen prognos för detta.

Kontakta oss - vellinge.se

Senast uppdaterad:
3 maj 2024 09:49