Hoppa till innehåll

Sundsgymnasiet slår rekord 

Siffrorna för förstahandsval till hösten för Sundsgymnasiet har inkommit. Första omgångens val är preliminärt men visar på skyhöga siffror i meritpoäng och en dramatisk ökning från föregående år. Sundsgymnasiet lockar fler och fler av kommunens ungdomar trots tuff konkurrens från framförallt Malmö.

Vad ligger bakom rekordsiffrorna?

Lärarna är skickliga i sina ämnen och har högt ställda förväntningar på eleverna, samtidigt som de finns där och stöttar. Du lär känna dina lärare och de finns verkligen här för att eleverna ska utvecklas och lära sig. Lärarna trivs genuint på skolan och det är mycket låg personalomsättning och därmed också väldigt få vikarier på Sunds, säger Jimmy Sjöstedt rektor på Sundsgymnasiet.
Sunds är en plats där det ständigt sker mycket både inom undervisningen, såsom resor till London, New York och Bryssel, men också annat runt omkring som att skolan har en egen Food Truck där det serveras en alternativ skollunch, eller att det byggts ett Future Lab med den senaste AR-tekniken avslutar Jimmy,

imagee4br.png

Tre elever på naturvetenskapliga linjen berättar om vad de tror ligger bakom den stora ökningen av antalet förstahandsval till Sunds.

image7md4b.png
Fr.v. Oscar Lundahl, Emma Darinder, Ina Murmark

Vad beror det på att Sunds går så bra?

Många har haft bilden att naturvetenskap är väldigt svårt men bilden har ändrats. En del av svaret är att lärarna är tillgängliga och trevliga. Vi elever får mycket hjälp och stöd, säger Emma Darinder som går andra året.
Många från Vellinge har nog historiskt velat testa att göra något annat. Testa Malmö men sedan är det ändå så att alla som går på Sunds är otroligt nöjda vilket har påverkat tror jag. Jag har provat att skugga både på ProCivitas och på Sunds men jag upplevde att det var en närmare och trevligare kultur här. Det passade mig bättre, avslutar Emma.

Det är en rad olika saker som spelar in i att Sunds och natur har blivit populärt. Vi har väldigt bra lärare. Kunniga lärare. De kan sina ämnen. Jag har två kompisar som har gått här innan och de har berättat att det är bra och att lärarna är bra, säger Oscar Lundahl som går på naturlinjen.
Klassgemenskapen är väldigt god. Man har en god tillhörighet.Det finns en stor digital närvaro för Sunds. Skolan är väldigt aktiv på sociala medier. Slutligen så har vi tillgång till mycket bra läromedel, både analogt och digitalt, avslutar Oscar.

Man hör hur många elever går ut med bra betyg så man känner att det är möjligt att gå här och komma vidare. I Malmö kanske inte man har samma nära kontakt med sina lärare. Vi har väldigt kunniga lärare som alltid hjälper till. De sitter inte bara i lärarrummet. De svarar alltid och snabbt, säger Ina Murmark i årskurs två på natur på Sunds.
Vi berättar för alla vi känner hur bra det är på Sunds. Det gör att Sunds kommer att fortsätta vara populärt, avslutar Ina.

Publicerad:
20 mars, 2024