Hoppa till innehåll

Nya överenskommelser för Vellinges kommuninvånare

Vellinge kommun har tecknat överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap, IOP, med både Brottsofferjouren Söderslätt och med Kvinnojouren Söderslätt. Det är två samhällsviktiga arbeten som skapar trygghet för kommuninvånare som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig till en utsatt.

Vellinge kommun har sedan årsskiftet förstärkt sitt samarbete med Brottsofferjouren och Kvinnojouren i Söderslätt. De båda idéburna organisationerna kommer att vara en viktig komponent i det kommunala uppdraget att möjliggöra lösningar på olika samhällsutmaningar. Samverkansavtalen sträcker sig fram till 2027 och kommer att utvärderas årligen.

Tillsammans kommer Vellinge kommun och Brottsofferjouren Söderslätt bedriva samverkansarbete gällande frågor om brottsutsatthet på ett strukturerat vis där verksamheterna kan använda varandras kompetenser och möjligheter för att på bästa sätt möta kommuninvånarna. Brottsofferjouren Söderslätt arbetar med biståndslösa insatser som telefonstöd, personliga stödsamtal samt rådgivning och stöd vid polisanmälan och brottmålsprocesser.

Med en tydlig samverkansmodell kommer vi på ett bättre sätt kunna erbjuda kommuninvånare som utsatts för brott, bevittnat brott samt anhöriga till dessa särskilt stöd och praktisk vägledning, säger Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef.

Samarbetet med Kvinnojouren Söderslätt syftar till att skapa trygghet för kommuninvånare som utsätts för våld i nära relation. Kvinnojouren Söderslätt utgör ett betydelsefullt komplement till kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor, män och barn genom att erbjuda olika ingångar för kommuninvånarna som behöver skydd eller stöd.

Det är en viktig del i den service som Vellinge kommun erbjuder sina kommuninvånare, när vi stärker våra gemensamma möjligheter att nå ut till kommuninvånare som är i behov av hjälp i samband med att dessa blivit utsatta för brott, säger Mavis Zander, ordförande för omsorgsnämnden.

Ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan offentliga och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt mål samt möjliggöra lösningar på samhällsutmaningar. Samverkan är en viktig del i den service som Vellinge kommun erbjuder kommuninvånarna då detta säkerställer en hållbar kvalitet.

Publicerad:
4 mars, 2024