Hoppa till innehåll

Intervju med Tångvallaområdets arkitekt

Byggnationen för det nya Tångvallaområdet är i full gång. Arkitekten Ann-Sofi Krook från Chroma arkitekter guidar oss genom skolområdets koncept och utformning. – Inspirationen till det nya skolområdet har varit platsen, berättar Ann-Sofi.

Naturen spelar en avgörande roll i projektet som är beläget på Falsterbonäset, omringat av vacker natur och med närhet till havet och området är utformat för att harmoniskt integreras med sin omgivning. Uppdelningen och placeringen av byggnaderna med idrottshallen och fotbollsplanen i väster, skolan i öster och förskolan i söder gör att det blir mycket plats på tomten för olika aktiviteter och för barn och elever i olika åldrar.

Skolgården ska kunna nyttjas även på helger och kvällar, och vara en trevlig plats att passera igenom för boende i området. Tångvallaområdet blir hjärtat i byn.

Arkitekturen för skolan, förskolan och idrottshallen är skapad för att smälta in i den stilmässigt skiftande karaktären i Falsterbo, samtidigt som den bär på lokala influenser och traditioner. Sadeltak, sandfärgat tegel och trädetaljer är några av de lokala inslagen som genomsyrar arkitekturen. Ann-Sofi berättar att materialvalen noggrant har övervägts för att uppfylla både estetiska och hållbarhetskrav. Solceller på taket, värmebehandlat trä och återanvänt tegel är några exempel på hur hållbarhet integreras i byggnadernas utformning. Invändigt har färgsättningen och materialet inspirerats av naturen och lokal kultur, med ljusa träytor och färger som anknyter till Falsterbos unika miljö.

Men det är inte bara byggnaderna som har fått stor uppmärksamhet.

Utemiljön, som är planerad av Edge, erbjuder en mångfald av aktiviteter och upplevelser för invånarna. Konceptet för gestaltningen på skolgårdarna har varit olika naturteman. Från lekplatser och grönområden till motionsslingor och utegym. Utformningen av skolgårdarna är en hyllning till naturen. Skolgården är indelad i en del för de yngre barnen och en del för de äldre. På båda sidor kan man cykla på cykelslingor genom skogen, spela fotboll och leka med sand. Det finns även gungställningar, motorikbanor, klätterställningar med rutschkanor och vippgungor.

Hållbarhet har varit en viktig aspekt för arkitekterna på Chroma och för kommunen. Skolan och förskolan kommer att vara certifierade i både Svanen och Miljöbyggnad guld, idrottshallen i Miljöbyggnad silver. Svanenmärkt innebär ett fokus på hållbara material utan farliga kemikalier. Miljöbyggnad fokuserar också på bra material men lägger till ett bra termiskt inomhusklimat samtidigt som drift och underhåll av huset blir ekonomisk på sikt. Energin till byggnaderna kommer från solceller och bergvärme. Betongen som används är klimatförbättrad och ger 50% lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen än ordinarie betong. På förskolan har den befintliga björkskogen varit en fantastisk tillgång och alla träd som har varit möjliga att sparas har sparats.

Att vara delaktig i utvecklingen av det nya skolområdet har för Ann-Sofi varit en givande och spännande upplevelse. Att i rollen som arkitekt få möjlighet att delta redan i de tidigaste planeringsstadierna och utforska omgivningarna för att presentera olika alternativ för byggnaderna har varit en central del av processen. Genom en konstruktiv dialog med kommunens tjänstemän och politiker har Ann-Sofi och hennes kollegor på Chroma arkitekter arbetat tillsammans med övriga konsulter och entreprenörer för att förverkliga visionen för området.

Se när Ann-Sofi guidar oss genom skolområdets koncept och utformning i videon nedan.

Publicerad:
8 mars, 2024