Hoppa till innehåll

Spolbilar avlastar hårt belastade pumpstationer

En del har kanske uppmärksammat att det är många spolbilar i omlopp i kommunen. För närvarande belastas kommunens pumpstationer mycket hårt på grund av extremt höga flöden. Detta har orsakats av den stora mängd nederbörd som kommit under de senaste månaderna, jorden är kall och mättad och har svårt att ta hand om allt regn/ytvatten.

Kommunen ser över hur pumpkraften ska kunna ökas framöver, men för att förhindra överbelastning av pumpstationerna i detta omedelbara läge används spolbilar för att forsla bort en del spillvatten. Detta sker såväl under dagtid som kvällstid.

En annan bidragande orsak till att pumpstationer för spillvatten får arbeta för högtryck, är att det finns många områden i kommunen med lite äldre hus där dagvattenledningar är kopplade till spillvattenledningarna.

Vi ser att det kommer mycket rent vatten i brunnarna, det vill säga mycket ytvatten. Det betyder många felkopplingar. Man har till exempel kopplat sina stuprör på spillvattnet. Det var okej förr när det var färre anslutna hushåll och mindre klimatförändringar men nu blir det för mycket vatten i spillvattenledningarna, säger Ingrid Edling, VA- och avfallschef i Vellinge kommun.

Publicerad:
14 februari, 2024