Hoppa till innehåll

Vad har egentligen hänt?

Uppdatering 8 februari 11:00

Återuppbyggnaden av Vellinge.se går framåt och du kan nu logga in på Mina sidor igen för att använda e-tjänsterna.
Tyvärr är det ännu inte möjligt att se vatten- och avfallsabonnemang och fakturor när du loggar in. Arbetet med återuppbyggnaden av denna tjänst pågår fortfarande.

Tidigare information

Information från den 6 februari

Arbetet med att återställa och återuppbygga system och data fortgår. Hemsidan Vellinge.se är mer eller mindre återställd även om en del element och viss information saknas.
Under tiden som återställningsarbetet pågår så fortsätter vi arbeta med alternativa arbetssätt såsom extra rondering eller ökad bemanning.
Vellinge kommun arbetar fortsatt tätt tillsammans med vår IT-leverantör TietoEvry som har en arbetsgrupp på plats i kommunhuset.

Information från 29/1 kl. 16.00

Vellinge kommuns IT-leverantör drabbades under natten till den 20 januari av intrång som påverkar en stor del av kommunens IT-miljö. Det innebär bland annat att Vellinge.se ligger nere, liksom e-tjänster och andra system. Vår IT-leverantör arbetar med att lösa problemet och tills vidare hänvisar vi till våra sociala medier, vår alternativwebb och Vellinge Direkt för att komma i kontakt med kommunen.

Det är en djupt olycklig situation och konsekvenserna av attacken har successivt blivit kända för oss. En lång rad system är krypterade och låsta efter attacken. Vellinge kommun betraktar detta som förlorad information.
Vi har hitintills inte fått några indikationer på att personuppgifter har läckt. Men då all dataförlust betraktas som personuppgiftsincident har kommunen anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten

Är det fler som är drabbade?

Enligt flera källor har jag förstått att det är ett 100-tal myndigheter och företag är drabbade och har fortsatta problem i olika omfattningar. För att nämna några rör det sig bland annat om Statens servicecenter, Region Sörmland, Region Blekinge, Region Uppsala och Region Västerbotten.

Vad är lägesbilden just nu?

TietoEvry och Vellinge kommun arbetar nu dygnet runt för att återställa allt som går att återställa. En lång rad system och applikationer kommer tyvärr inte att gå att återställa och för dessa system har vi idag påbörjat ett återuppbyggningsarbete. Återbyggnaden kommer att ta många veckor.

Hur arbetar kommunen för att lösa problemen?

Vi är i kontakt med vår IT-leverantör och har löpande avstämningar. Hos oss internt har varje verksamhet en kontinuitetsplan som de arbetar efter för att kunna genomföra sitt uppdrag. Vi arbetar konstant för att vardagen ska rulla på för så många invånare som möjligt.

Hur påverkar detta kommuninvånarna?

Stundtals kan det vara svårare att få tag på information. Vår alternativa webbplats fylls successivt på med information. Vi arbetar för att återaktivera våra e-tjänster och ber våra invånare att avvakta med sitt ärende tills e-tjänsterna är tillgängliga igen. Om ärendet är akut finns alternativ med pappersblankett – kontakta i så fall Vellinge Direkt.

Hur kommer jag i kontakt med kommunen?

Det går bra att kontakta Vellinge Direkt via telefon, mejl eller besöka kommunhuset på måndag, onsdag och torsdag mellan kl. 08.00-16.00, tisdagar kl. 08.00-18.00 och fredagar kl. 08.00-15.30.


Här kan du läsa mer om attacken och hur Vellinge kommun arbetar för att återställa Vellinge.se

Senast uppdaterad:
16 februari 2024 10:06