Hoppa till innehåll

Information om IT-attacken

Vad har egentligen hänt?

Uppdatering 8 februari 11:00

Påverkan hos vår IT-leverantör är omfattande

Information från 23/1 kl. 14.22.

Information till registrerade om förlorad data

En stor del av de kommunala patientjournalerna på vård- och omsorgsboenden och inom socialtjänsten har försvunnit sedan intrånget hos vår IT-leverantör TietoEvry. Verksamhetssystemen är krypterade och Vellinge kommun betraktar det som förlorad data. Det finns ingenting som tyder på att personuppgifter har läckt ut.

Det här har hänt

För ungefär en månad sedan drabbades Vellinge kommuns IT-leverantör av ett intrång som sedan dess påverkat kommunens verksamhetssystem. Inledningsvis låg vellinge.se, liksom alla e-tjänster och de allra flesta verksamhetssystem nere. Sedan ett tag tillbaka är den kommunala hemsidan och samtliga e-tjänster tillbaka. Ett flertal verksamhetssystem är dock fortfarande nere och det kan sedan ett tag tillbaka konstateras att några inte kommer att återställas medan andra kommer att komma tillbaka i någon form.

I Vellinge kommun arbetar ungefär 1 250 tillsvidareanställda och ett hundratal timanställda och vikarier med ungefär 80 stycken olika verksamhetssystem. Det är system som stöttar i det dagliga arbetet, med allt från att kunna se vattenledningar till att ta emot anmälningar om faderskap via Skatteverket. De spänner över alla olika verksamhetsområden och har på ett eller annat sätt påverkas samtliga som arbetar i den kommunala sektorn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att sätta samman information från kringliggande system för att få tillbaka så mycket information som möjligt.

I många fall är det som att lägga ett tiotusenbitarspussel, som IT- och digitaliseringschef Thomas Jarbo tidigare beskrev det som.

Vellinge kommun har sedan 2015 IT-driften outsourcad till IT-leverantören TietoEvry. I avtalet finns omfattande säkerhetskrav, bland annat rörande säkerhetskopiering av IT-miljön. Dessvärre blev inte bara driftsmiljön utan också delar av säkerhetskopiorna krypterade. Parallellt med arbetet att återskapa så mycket som möjligt pågår utredning med hur det här har gått till. Kommunen har inte alla svar ännu och begärt skriftlig redovisning av TietoEvry.

Vad är konsekvenserna av det här?

Sedan ett tag tillbaka kan det konstateras att patientjournaler är borta, alltså förlorade, inom vård, omsorg och socialtjänsten. Det är data som kommunen inte räknar med att få tillbaka. I nuläget pågår ett arbete med att försöka återställa så mycket som möjligt med hjälp av kringliggande system och annan dokumentation.

Förlorade patientjournaler betyder inte att några personuppgifter har läckt ut.

Det finns kringliggande system som säkerställer att ingen får i sig fel mediciner, att ingen vårdinsats missas och att ingenting faller mellan stolarna. Däremot är mycket historik borta liksom avslutade journaler. Det är en mycket olycklig situation som tjänstepersonerna inom vård, omsorg och socialtjänsten behöver förhålla sig till. De arbetar intensivt, tillsammans med andra leverantörer och aktörer, att lägga ett omfattande pussel för att få tillbaka så mycket information som möjligt.

Ett annat system som för tillfället ligger nere är den kommunala sophämtningen. Till följd av IT-attacken är inte hämtningsschema och övrig abonnemangsinformation tillgänglig via Mina sidor. Det påverkar dig som kommuninvånare på så sätt att du inte vet när ditt avfall hämtas. En Work around är att titta tillbaka på din SMS-historik för att se ditt mönster för hämtning. Om inte annat avtalats så töms Kärl 1 en gång varannan vecka och Kärl 2 var fjärde vecka.

Även kommunens lönesystem ligger nere, vilket gör att kommande löneutbetalningar är baserade på underlag från december 2023. Därefter rättas felaktigheter manuellt av löneavdelningen så att det blir så korrekt som möjligt. Allt får justeras i efterhand.

Så försöker vi mildra eventuella negativa effekter

I de allra flesta fallen är det möjligt att ta hjälp av kringliggande system för att inte något avtalas ska hamna mellan stolarna. I de fall där det inte är möjligt har åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problematiken. Kommunen ser inte att någon allvarlig säkerhetsaspekt har glömts bort.

För att fortsätta kunna anmäla oro för barn, kontakta social jour, lämna klagomål och synpunkter, fastställa föräldraskap och ansöka om biståndsinsatser för hjälp i hemmet och färdtjänst finns alternativa rutiner som går att ta del av på vellinge.se.

Om du upplever att du saknar information om en rutin så går det alltid bra att kontakta Vellinge Direkt.

Vellinge kommun har ett dataskyddsombud via kommunalförbundet Sydarkivera.

Therese Jigsved

dataskydd@sydarkivera.se

Har du några frågor kan du vända dig till kommunens kanslichef Marina Nillund, marina.nillund@vellinge.se