Hoppa till innehåll

Omsorg och stöd

Vid oro för barn

Just nu går det inte att göra anmälningar via e-tjänsten till socialtjänsten gällande oro för barn och unga. Om ni behöver komma i kontakt med socialtjänsten gällande en orosanmälan vänligen kontakta något av följande nummer:

040-635 42 43

040-42 52 16

040-42 50 70

Social jour

Om ni har en oro för barn av brådskande karaktär utanför kontorstid som inte kan vänta tills nästkommande vardag kontaktas social jour på telefonnummer 112.

Klagomål och synpunkter

Inga e-tjänster är för till fället tillgängliga. E-tjänsten för att lämna synpunkter och klagomål på vård- och omsorg går därför inte att nå. Under tiden som e-tjänsten ligger nere lämnas klagomål via Vellinge Direkt.

Ansökan om biståndsinsatser för hjälp i hemmet och färdtjänst

Ansökan om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och färdtjänst görs till kommunens biståndshandläggare. Du når dem genom att kontakta Vellinge Direkt.

Kontakta din hemtjänst

Om du behöver komma i kontakt med din hemtjänst kan du ringa dem på följande nummer:

Ring i första hand

Almgården 040-42 50 99

Bäckagården  040-42 57 59

Postgården 040-42 54 65

Telefonnummer till verksamhetsansvariga

Patricia Johansson, Verksamhetschef 073-90 15 661

Jane Lindquist, Biträdande Verksamhetschef Bäckagården 073-33 36 247

Susanne Ohlsson, Biträdande Verksamhetschef Postgården 073-90 15 690

Katarina Ekberg, Biträdande Verksamhetschef Almgården 073-90 15 713

Publicerad:
30 januari, 2024