Hoppa till innehåll

Ungas hälsa och livsvillkor

En god, hälsosam och trygg miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling. Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Det här är våra mål

Arbetande eller studerande ungdomar

Fler ungdomar arbetar eller studerar 2 år efter examen.

Målet följes upp av följande indikator:

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Låg andel ekonomiskt utsatta hushåll

Andel medborgare 0–19 som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll ska vara lägst i Sverige.

Målet följes upp av följande indikator:

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

Fullföljd gymnasieexamen

Alla ungdomar som påbörjar gymnasiestudier ska fullfölja med examen.

Målet följes upp av följande indikator:

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)

Unga i förenings- och kulturlivet

Fler unga deltar i förenings och kulturlivet.

Målet följes upp av följande indikator:

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%)

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Förbättring av ungas psykiska hälsa

Den psykiska hälsan hos ungdomar ska förbättras.

Målet följes upp av följande indikator:

Publicerad:
9 oktober, 2023