Hoppa till innehåll

Ungas hälsa och livsvillkor

En god, hälsosam och trygg miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling. Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Det här är våra mål

Arbetande eller studerande ungdomar

Fler ungdomar arbetar eller studerar 2 år efter examen.

Målet följes upp av följande indikator:

Låg andel ekonomiskt utsatta hushåll

Andel medborgare 0–19 som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll ska vara lägst i Sverige.

Målet följes upp av följande indikator:

Fullföljd gymnasieexamen

Alla ungdomar som påbörjar gymnasiestudier ska fullfölja med examen.

Målet följes upp av följande indikator:

Unga i förenings- och kulturlivet

Fler unga deltar i förenings och kulturlivet.

Målet följes upp av följande indikator:

Förbättring av ungas psykiska hälsa

Den psykiska hälsan hos ungdomar ska förbättras.

Bakgrund: Idag saknas mätning men målet bedöms relevant.

Kommentar: Omsorgsnämnden samverkar bland annat med skolan och med Region Skåne för att motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Samverkan sker bland annat inom ramen för TSI (Tidiga Samverkande Insatser). Under året har en lokal psykiatriöverenskommelse för Sydvästra Skåne arbetats fram. Överenskommelsen innehåller en aktivitetsplan med väl definierade målsättningar och aktiviteter för perioden 2023 - 2025.

Publicerad:
9 oktober, 2023