Hoppa till innehåll

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel kommunens inköp och leverantörer men också genom att planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna återbrukas och återvinnas.

Det här är våra mål:

Beakta hållbarhetsperspektiv

Samtliga verksamheter ska beakta hållbarhetsperspektiv vid upphandlingsförfaranden.

Målet följs upp av följande indikationer:

Ekologiska produkter

Andelen ekologiska produkter som används i skolkök ska fortsatt vara minst 50 % (Krav-certifierad enligt nivå 2).

Målet följs upp av följande indikationer:

Andel ekologiska produkter i skolkök

Minskat hushållsavfall och ökad återvinning

Minska hushållsavfallen i kommunen och öka återvinning av hushållsavfall.

Målet följs upp av följande indikationer:

Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl trädgårdsavfall (kg/person).

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning (%)

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023 14:19