Hoppa till innehåll

Robusthet och ansvarstagande

Robusthet och ansvarstagande handlar om att Vellinge kommun stärker den långsiktiga förmågan att klara samhällsutveckling och välfärdsuppdraget med bibehållen kvalitet med de finansiella ramar som finns.

Det här är våra mål

Nyinvesteringar finansierade med gröna obligationer

Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med gröna obligationer.

Målet följes upp av följande indikator:

Konsolideringsgraden max 120%

Konsolideringsgraden (kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionsskuld ska uppgå till max 120%).

Målet följes upp av följande indikator:

Kommunens resultat över en femårsperiod

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna sett över en femårsperiod (Finansiellt mål).

Målet följes upp av följande indikator:

Kapitalplaceringar inriktning hållbara fonder

Kapitalplaceringar ska ske med inriktning på hållbara fonder.

Bakgrund: Kapitalförvaltare uppfyller krav enligt Finanspolicyn

Kommentar: Respektive kapitalförvaltare skall en gång per månad lämna en rapport till kommunens ekonomienhet. Rapporten skall innehålla diverse uppgifter presenterade sedan uppdragets början, sedan årets början och för föregående månad.

Investeringar finansierade med egna medel

Minst 50% av investeringarna ska finansieras med egna medel över en femårsperiod.

Målet följes upp av följande indikator:

Publicerad:
9 oktober, 2023