Hoppa till innehåll

Hållbar samhällsutveckling och trygghet

Hållbar samhällsutveckling handlar om att planering och utveckling av Vellinge kommun sker med hänsyn till den enskilde människans frihet och om att främja goda levnadsförhållanden. Det handlar också om en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer.

Det här är våra mål

God lokaliserad service och strukturbildande kollektivtrafik

Bevara och främja Vellinge kommuns orters karaktärer med god lokaliserad service.

Indikationer:

Attraktiv och trygg kommun

Vellinge är en attraktiv och trygg kommun att bo, leva och verka i.

Indikationer:

Måttfull befolkningstillväxt

Värna om kommunens unika kvaliteter och befintliga värden genom att verka för en måttfull befolkningstillväxt på i snitt 1% per år.

Indikationer:

Företagsklimat

Företagarnas helhetsbedömning av företagsklimatet är hög.

Indikationer:

Publicerad:
17 oktober, 2023