Hoppa till innehåll

Framtidens välfärd

Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge kommun visar att det blir fler som kommer att behöva välfärdstjänster i framtiden. Vellinge kommuns förmåga att möta framtidens behov behöver därför säkerställas genom att hitta sätt att nyttja befintliga resurser och kompetenser mer effektivt.

Mål

Skola i toppklass

En skola i toppklass

Indikationer:

Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen)

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasiet (%)

Andel elever som upplever arbets- och studiero (%)

God och trygg äldreomsorg

En god och trygg äldreomsorg

Indikationer:

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, %

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, %

Nyttjandegrad i samverkan

Högre nyttjandegrad i samverkan

Indikationer:

Vellinge kommun som attraktiv arbetsgivare

Vellinge kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Indikationer:

Publicerad:
17 oktober, 2023