Hoppa till innehåll

Energi och fastigheter

Fastigheter har stor påverkan på miljön, både under produktion och drift, och all energianvändning har negativ miljöpåverkan.

Det här är våra mål

Förnybar energi

Öka den totala andelen förnybar energi av totalt använd energi i kommunen.

Målet följes upp av följande indikator:

Andelen förnybar energi av totalt använd energi för samtliga fastigheter inom kommunens egen organisation (%)

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/invånare

Utsläpp av växthusgaser

Minska utsläppen av växthusgaser inom Vellinge kommuns geografiska område.

Målet följes upp av följande indikator:

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv

Total energianvändning

Minska den totala energianvändningen i kommunens egen organisation och geografiska område.

Målet följes upp av följande indikator:

Slutanvändning energi inom offentlig verksamhet inom det geografiska området, MWh/inv

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv

Gröna hyresavtal

Formulera gröna hyresavtal med hyresgäster.

Målet följes upp av följande indikator:

Antal gröna hyresavtal (stycken)

Publicerad:
17 oktober, 2023