Hoppa till innehåll

Energi och fastigheter

Fastigheter har stor påverkan på miljön, både under produktion och drift, och all energianvändning har negativ miljöpåverkan.

Det här är våra mål

Förnybar energi

Öka den totala andelen förnybar energi av totalt använd energi i kommunen.

Målet följes upp av följande indikator:

Utsläpp av växthusgaser

Minska utsläppen av växthusgaser inom Vellinge kommuns geografiska område.

Målet följes upp av följande indikator:

Total energianvändning

Minska den totala energianvändningen i kommunens egen organisation och geografiska område.

Målet följes upp av följande indikator:

Gröna hyresavtal

Formulera gröna hyresavtal med hyresgäster.

Kommentar: Vellingebostäder har upprättat sex stycken Gröna avtal med sina hyresgäster. Det finns ett pågående arbete med att upprätta fler under 2024.

Publicerad:
17 oktober, 2023