Hoppa till innehåll

Delaktighet och inflytande

Engagemang, intresse och kunskap lägger grunden för hållbar utveckling, och hållbar utveckling kan bara förverkligas om vi samarbetar. Detta fordrar delaktighet och inflytande både internt från medarbetare och ledning, och externt från medborgare, näringsliv och föreningsliv.

Mål

Invånarnas insyn och inflytande i kommunen

Invånarna ska ha god insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Resultatet ligger över rikssnittet. Vellinge kommun skapar god insyn och inflytande för sina kommuninvånare. Se Medborgarundersökningen.

Bemötande och tillgänglighet enl. företagarna

Företagarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet ska vara högre än rikssnittet.

Indikationer:

Bemötande och tillgänglighet enl. invånarna

Invånarna ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet.

Se Medborgarundersökningen.

Publicerad:
17 oktober, 2023