Hoppa till innehåll

Transporter och mobilitet

Tillgången och tillgängligheten till kollektivtrafik i Vellinge kommun är mycket viktig för att främja hållbara resmönster.

Vi vill motivera och göra det möjligt för oss som bor och verkar i Vellinge kommun kunna resa hållbart. Det ska vara enkelt att kunna variera sina sätt att transportera sig och det tycker jag att vi är duktiga på. Men för att nå kommunens klimatmål och skapa en attraktiv kommun krävs det att vi ger mer plats åt gående, cyklister och grönska, säger Linn Huitfeldt Rydberg, Energi- och klimatstrateg

Det här är våra mål

Möjligheterna till kollektivtrafik

Andel medborgare som är nöjda med möjligheterna till kollektivtrafik ska vara hög.

Målet följes upp av följande indikator:

Medborgarnas syn på kommunens verksamhet, andel höga betyg (mycket och ganska bra) (%)

Hållbara bränslen

Det ska vara möjligt att tanka hållbara bränslen i alla tätorter på strategiskt värdefulla platser i närhet av service, idrottshallar, kollektivtrafik och besöksmål.

Målet följes upp av följande indikator:

Andel publika laddpunkter för bilar

Andel publika laddpunkter för elcyklar

Kollektivtrafik, samåkning, gång och cykling

Andelen som reser kollektivt (kollektivtrafik och samåkning), går och cyklar, tillsammans ska motsvara 35 % av färdmedelsfördelningen.

Målet följes upp av följande indikator:

Andel resor med kollektivtrafik, gång eller cykel av färdmedelsfördelningen (%)

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023 14:19