Hoppa till innehåll

Unik AI-mentor ska hjälpa elever under självstudier

De flesta av oss har nog någon gång hängt över en skolbok en sen kväll och tyckt att orden eller siffrorna inte riktigt hängt ihop. Hur var det nu läraren menade? Hur ska jag klara av det här? Tänk om jag hade haft någon att fråga? Och snart kan det finnas något att fråga!

Nästa år hoppas Vellinge lärcenter genom ett samarbete med Vellinge kommuns enhet för IT- och digitalisering kunna använda ett nytt hjälpmedel som ska bistå elever under studierna.

Hjälpmedlet går under arbetsnamnet AI-mentor och bygger på samma teknik som driver Open AI:s Chat GPT.

Vi vill ha ett proof of concept (koncepttest) på plats under hösten för att testa. Implementering sker sedan nästa år beroende på hur utfallet blir, säger Thomas Jarbo, chef för IT- och digitaliseringsenheten.

Bakom idén står Mattias Nylander och Johanna Nordström, förstelärare respektive rektor på Vellinge lärcenter.

Jag och Mattias har haft otaliga samtal under året och Mattias har haft så otroligt många idéer och tankar om hur man skulle kunna undervisa på ett annat sätt på vuxenutbildningen, säger Johanna Nordström.

Idén är att en elev ska kunna ställa frågor till AI-mentorn som ger svar baserade på de läromedel som är kopplade till den aktuella utbildningen och godkända för undervisning. Det finns i nuläget ingen färdig modell, men tanken är att AI-mentorn stegvis fördjupar sin hjälp. Inledningsvis får eleven svar om var i läromedlen som den ska leta efter lösningar på problem. Därefter kan det handla om att AI-mentorn ger mer konkret hjälp, ger instuderingsuppgifter, förklarar innehåll med andra ord och guidar eleven igenom materialet.

Hur undviker man att AI-mentorn gör allt jobb och att eleven bara lämnar in ett AI-genererat svar?

Man lämnar inte in, säger Mattias Nylander:
Vi kör en ”munta” inför provet. I det samtalet märker jag om någon har förstått eller inte, om de måste fördjupa sig mer i ämnet innan de gör provet. Sen spelar det inte så stor roll hur den här personen fått tag i informationen. Om en elev hade en morfar som var historiker, så hade säkert den eleven kunnat få massor därifrån. Med det här systemet kommer alla ha en morfar som är historiker. Alla får hjälp av den här mentorn, det är nästan så man kan kalla det för ett demokratiprojekt.

Johanna Nordström poängterar att AI-mentorn inte kan ersätta läraren utan ska ses som ett komplement.

Inget kan ersätta läraren och komplementet är att inte behöva ringa läraren det första man gör om man sitter sent på kvällen exempelvis. Vi har begränsade handledningstider och då kan man kanske få sitta två, tre dagar och vänta innan man får handledning, säger Nordström.

Är det inte bättre att anställa ett par extra lärare då?

Om vi hade kunnat ha kvällstjänst på lärare fram till klockan 23 eller 24, så kanske det hade varit bättre att anställa en extralärare – i varje ämne i så fall. Men det hade inte gått ändå. Den hade kunnat prata med en elev samtidigt. Den här AI-mentorn kan hantera flera frågor samtidigt. Det här blir ju en personlig AI-mentor, säger Mattias Nylander.

Det första testet kommer att göras i något av ämnena samhällskunskap eller historia. Kontakt har tagits med läromedelsföretag för att höra deras tankar kring AI-mentorn och kring rättigheter för att få använda material för funktionen.

Det finns olika AI-pusselbitar som vi ska sätta ihop så att det blir den här lösningen. Vi ska inte utveckla den själva. För en liten kommun som vår är det viktigt att vi kan ta olika standardblock och sätta ihop så att det passar oss. Det handlar mer om att konfigurera än att utveckla, säger Erik Hallberg, IT-strateg hos Vellinge kommun.

Artificiell intelligens och Chat GPT har varit ett hett ämne i skolvärlden sedan chattroboten lanserades i slutet av 2022.

AI finns här och det finns inte en möjlighet att tänka att vi ska stänga ute det, för det kommer vi inte kunna göra. Det är mycket bättre att fundera på hur vi kan inkludera AI på ett sätt som gör att eleverna kan få stöttning i sin undervisning, säger Johanna Nordström.

aimentorteam.jpgTeamet bakom AI-mentorn, från vänster: Johanna Nordström, Erik Hallberg, Kristoffer Svennevig Trappe, Mattias Nylander, Thomas Jarbo.

Senast uppdaterad:
9 februari 2024 11:14