Hoppa till innehåll

Tre åtgärder ska säkra vattnet från nästa sommar

Tre åtgärder ska säkra vattentillförseln i Vellinge kommun från nästa sommar. – Vi planerar att sätta i gång arbetet redan i höst, säger Ulf Andersson, chef för tekniska avdelningen.

Flera gånger under den tidiga sommaren har vattentornet i Vellinge i princip tömts på vatten, vilket föranlett att många kommuninvånare haft reducerat tryck i kranarna. Merparten av de drabbade hushållen har funnits i centrala Vellinge och i de östra delarna av kommunen, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Arrie.

Vellinge kommun har tagit fram en dricksvattenmodell som visar vilka flaskhalsar som finns i dricksvattennätet och hur man kan åtgärda dessa för att säkra leveranserna till delar av Vellinge tätort och de östra delarna.

Åtgärderna har budgeterats av tekniska nämnden och kommer att genomföras med start hösten 2023, säger Ulf Andersson.

Lösningarna kan förenklat delas i tre delar:

Vi ser att dessa lösningar skulle åtgärda stora delar av de problem vi ser idag. Vi planerar att sätta i gång arbetet redan i höst och vara färdiga till nästa sommar, säger Ulf Andersson.

Publicerad:
13 juni, 2023