Hoppa till innehåll

Vellinge skapar ett red light district - för fladdermöss

Inför byggandet av den nya grundskolan Henriksdalskolan i östra Höllviken görs åtgärder för att skydda de fladdermöss som observerats intill skolområdet. Bland annat ska röd belysning störa dem mindre. Vi frågade kommunens miljöstrateg Camilla Wadlund om vad kommunen gör och vad du som privatperson kan göra för att skydda fladdermössen.

I höst börjar Henriksdalskolan byggas och beräknas vara färdig inför höstterminen 2025. Vellinge kommun har ett rikt djur- och naturliv och i grönområdet väster om där skolan ska byggas har det observerats olika arter fladdermöss. Sannolikt nyttjar de området för förflyttning i nord-sydlig riktning.

Fladdermöss är fridlysta och fredade, vilket innebär att det inte är tillåtet att störa, fånga in, döda eller skada dem eller deras boplatser. I Sverige finns 19 fladdermusarter och samtliga av dessa går att hitta i Skåne. Några av dessa har noterats i grönområdet vid Henriksdalskolan, bland annat större brunfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell.

Fladdermössen är viktiga insektsätare och gör stor nytta, både genom att hålla tillbaka skadedjur på jordbruksgrödor, och som myggdödare hemma i villaträdgården. De utför en viktig ekosystemtjänst helt enkelt, berättar Camilla.

Men vad ska egentligen göras?

Intill skolområdet planeras en gång- och cykelväg och längs med den ska gatubelysningen lysa med ett rött sken för att minska påverkan på fladdermössen när de passerar. Det är första gången som kommunen använder sig av röd belysning som en naturvårdsåtgärd och med satsningen kommer kommunen ligga i framkant vad gäller denna typ av belysningsåtgärder. Fladdermöss är generellt ljusskygga men störs minst av det röda ljuset än av standardljusen som finns i väg- och gatubelysning. Övrig belysning vid skolområdet kommer riktas från grönområdet där fladdermössen håller till så det inte stör dem. Gatubelysningen kommer att vara närvarostyrd med hjälp av sensorer. När det är folktomt kommer belysningen ha en styrka på 20 procent och vid rörelse ökar belysningen till 100 procent.

Detta kan du som privatperson göra för att skydda fladdermössen

Fundera gärna på belysningen kring din bostad och trädgård. Finns det belysning som kan släckas helt under tider på dygnet då den inte behövs? Exempelvis fasadbelysning eller upplysta träd.

Du kan även bygga en fladdermusholk och sätta upp, bostadsbrist är tyvärr vanligt i fladdermusvärlden, avslutar Camilla.

Bygg en fladdermusholk - naturhistoriskariksmuseet.se

Informationsskyltning om fladdermössen och vilka åtgärder som vidtagits kommer att finnas på plats i området. Är du nyfiken på fladdermöss och vilka arter som synts till i ditt bostadsområde kan du gå in på Artportalen och söka i ett visst geografiskt område. Du kan även höra av dig till din lokala naturförening som kanske håller i guidade fladdermusvandringar under sommarhalvåret.

Dagens fynd - Artportalen

*Bilden är endast en illustration och är inte tagen i det aktuella området.

Publicerad:
10 maj, 2023