Hoppa till innehåll

Vellinge kommun i framkant för sorteringen av förpackningar

Satsningen på fyrfackskärl för att underlätta källsorteringen av hushållsavfall fortsätter att visa på mycket goda resultat. Mängden restavfall per invånare i Vellinge kommun har minskat med en tredjedel sedan 2020 visar siffror för 2022.

Från kommande årsskifte faller ansvaret att samla in förpackningar från hushåll på kommunerna. Vellinge kommun står väl rustat för denna förändring. Kommunen inledde arbetet med att byta ut avfallskärlen för cirka 11 000 hushåll under 2021.

Det är inte alla kommuner i Skåne som har infört fyrfackskärl, men vi ligger superbra i framkant, säger Per Ekström, entreprenadledare inom avfall vid Vellinge kommun.

fyrfack webb.jpg

Det osorterade restavfallet som gick till förbränning under 2022 uppgick till 130 kilo per invånare. Motsvarade siffra för 2021 var 160 kilo och för 2020 193 kilo.

Det är en väldigt positiv trend och effekterna kommer direkt från införandet av fyrfackskärl. Kommuninvånarna har ytterligare ökat sin medvetenhet och benägenhet att källsortera. Matavfall och restavfall har vi haft separation på tidigare före införandet av fyrfackskärl, men statistiken visar på ytterligare förbättringar i vår sortering även gällande matavfall.

Mängden restavfall är en viktig indikation på hur duktiga hushållen i Vellinge kommun är på att sortera sitt avfall. Genomsnittet för en invånare i Sysavs 14 ägarkommuner ligger på 161 kilo per invånare för 2022, en minskning med elva kilo sedan 2020.

Utsorteringen av matavfall ligger fortsatt på hög nivå, 62 kilo per invånare, jämfört med hur det var före införandet fyrfackssystemet, då genomsnittet låg på strax över 50 kilo per invånare. Genomsnittet för Sysavs ägarkommuner låg 2022 på 48 kilo källsorterat matavfall per invånare.

Enligt den nya lagstiftningen ska kommuner med start i januari 2024 sköta insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört. Detta innebär att kommunen tar över hanteringen av lättillgängliga återvinningsplatser (ÅVS:er) från och med årsskiftet och Vellinge kommun är redan väldigt väl i framkant med den fastighetsnära insamlingen av förpackningar.

Vi är nära ett 100-procentigt införande av fyrfackskärlen i kommunen, i en- och tvåfamiljsbostäder. Det innebär att vi direkt kommer att kunna ta del av ersättningar från förpackningsindustrin, som ger stöd tillbaka till avfallskollektivet i kommunen, berättar Per Ekström.

FTI:s (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) statistik visar att glasinsamlingen ökat med drygt fyra kilo per invånare mellan 2020 och 2022. Snittet förra året låg på 33,17 kilo. Pappersinsamlingen (exklusive tidningar) har gått upp med fem kilo till 19,82 kilo. Metallinsamlingen har mer än fördubblats till 2,5 kilo och plastinsamlingen har gått från 5,62 kilo till 9,59 kilo per invånare.

Medan nästan all insamlad metall återvinns, så är det sämre ställt med den insamlade plasten. Många plastförpackningar är ännu inte återvinningsbara.

Återvinningsgraden är tyvärr bara 18 procent, allting annat förbränns. Folk frågar sig kanske då: Är det lönt att sortera ut plast om så stora mängder bara går till förbränning? Ja, det är klart att vi ska fortsätta att källsortera plast! Trenden går årligen mot en ökning av återvinning av plastförpackningar, fortsätter vi att sortera kommer vi även fortsättningsvis sätta press på producenterna så att fler förpackningar tillverkas av återvunnet eller återvinningsbart plastmaterial.

Publicerad:
8 maj, 2023