Hoppa till innehåll

Tia inspirerar till läsning

I tre år har en aningen lurvig medarbetare synts på personalfotot i Sandeplanskolans fotokatalog. Tia, en sjuårig golden retriever, åker till jobbet varje tisdag för att inspirera och stötta några av skolans elever med till exempel läsning.

Tia har framför allt två uppgifter som en vanlig speciallärare kanske inte kan göra. Det här handlar ju om elever som behöver hjälp på något sätt. Ibland kan hon vara som en extra anpassning i ett åtgärdsprogram, om det är elever som har svårt att läsa eller svårt med någon form av kunskapsinhämtning eller sociala sammanhang, berättar Anna Gren, som både har Tia som arbetskamrat och familjemedlem, och fortsätter:
Då hjälper Tia till med att vara igångsättare, för många av de här barnen har svårt att komma i gång, svårt att sätta sig vid en uppgift, men Tia kan styra det på ett sätt som gör att de kommer i gång. Det andra är att hon är motivator och får eleverna att vilja fortsätta jobba, vilket inte alltid är så lätt med den här typen av elever där många ha koncentrationsproblem och har svårt att sitta med samma bok en lång stund. Om man har Tia med sig, så är det lättare att hålla i gång motivationen.

lashund8.jpg

Anna Gren berättar att eleverna som hon hämtar i sina ordinarie klassrum inte sällan upplevs som väldigt livliga just i den stunden, men när de följt med till specialrummet och möter ”läshunden” Tia blir det ofta lite mer harmoni i tillvaron.

Det är något som händer när man klappar en hund, det är vetenskapligt bevisat att det utsöndras hormon och att man blir lugn.

lashund1.jpg

Hur får man som elev tillgång till Tia?

Hon är ju en extraanpassning så det går via mentorn i klassen som kanske uppmärksammar en problematik. Mentorn går till elevhälsoteamet, EHT, som har en lista av anpassningar och förslag på vad elever kan göra och arbeta med i mindre grupp och mindre sammanhang. En-till-en-undervisning eller kanske hund. Om EHT bestämmer att en elev ska få prova att jobba med hund kontaktas vårdnadshavare. De flesta svarar ja och sedan provar vi i sex- eller sjuveckorsetapper innan utvärdering för att se om man ska fortsätta. Man vill ha lite kontinuitet.

Anna Gren poängterar att det gjorts en gedigen riskanalys för hund i verksamhet och att det är anmält till Jordbruksverket att Tia arbetar i skolan.

Jag har en riskanalys som är tio sidor lång. Alla frågar ju efter allergier, men det vet jag hur jag ska hantera. Jag har ett rum med direkt ingång som jag kan använda. Jag har skyltar och jag informerar varje dag när hunden kommer, så alla vet. Riskanalysen är superambitiös för allting. Man ska inte öppna en dörr här och känna ”oj, här var en hund”. Det gäller elever, personal och andra vuxna, säger Anna Gren.

lashund11.jpg

Det är inte vilken hund som helst som kan utbildas till besökshund, som är den officiella titeln. Inledningsvis görs ett lämplighetstest som följs av en årslång utbildning som belönas med ID-kort för både hundförare och hund. Utbildningen följs upp med kvalitetstest vartannat år för att hunden ska få fortsätta arbeta i skolan. Tia har dessutom barnbehörighet för att få arbeta med barn under 13 år.

Utöver specialuppdraget med Tia för låg- och mellanstadiet under en dag i veckan undervisar Anna Gren Sandeplanskolans högstadieelever i engelska.

Publicerad:
16 maj, 2023