Hoppa till innehåll

Vellinge kommun inför cykelöverfarter

Nu har de första cykelöverfarterna införts i kommunen på bland annat Nyvångsvägen och Södra Sparvstyckevägen i samband med att kommunen byggt gång- och cykelbana längs med Stortrappsvägen i Skanör.

Cykelöverfarter innebär att förare har väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller på väg ut på cykelöverfarten. Överfarterna märks ut med vägmarkering och vägmärke för cykelöverfart, och är utformade för att fordon inte ska kunna köra i högre hastighet än 30 km/h.

Syftet med cykelöverfarter är att öka prioriteringen och trafiksäkerheten för cyklister genom att tydliggöra vilka regler som gäller där en cykelbana och gata möts. Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att röra sig i trafiken, till exempel till och från skolan. Införandet av cykelöverfarter är en del av arbetet att stärka trafiksäkerheten på vissa platser kopplat till säkra skolvägar. Vellinge kommun har för avsikt att arbeta vidare med konceptet vilket innebär att cykelöverfarter kommer att införas på fler strategiskt utvalda platser runt om i kommunen under den kommande tiden.

Mer om cykelöverfarter och vad det innebär finns på Transportstyrelsens hemsida.

Cykelpassage och cykelöverfart - transportstyrelsen.se

Publicerad:
4 april, 2023