Hoppa till innehåll

Rivningen av Tångvallaskolan har startat!

Idag 11 april startar rivningen av gamla Tångvallaskolan som en del i projektet av det nya Tångvallaområdet som ska stå färdigt 2026 med ny skola, förskola och idrottshall.

Efter en tid av planering, förarbete och sanering startar nu rivningen
av gamla Tångvallaskolan. Rivningen pågår fram till i höst och därefter
börjar ny skola, förskola och idrottshall byggas på området.

Inför rivningen har sanering av den befintliga byggnaden gjorts samt
en inventering av dess inventarier. De flesta delar av byggnaden kommer
att återanvändas eller återvinnas, vilket är ett viktigt steg för att minska
miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Den nya skolan, förskolan och idrottshallen kommer att vara moderna
anläggningar som möter de höga kraven på kvalitet och säkerhet.
Det nya området är färdigt år 2026.

Följ arbetet på projektsidan för Tångvallaområdet!

Tångvalla skolområde - vellinge.se

Publicerad:
11 april, 2023