Hoppa till innehåll

Naturlig upplevelse garanteras vid Arriesjön

Under totalt nio dagar i slutet av april och början av maj får Vellinge kommuns fjärdeklassare chansen att bekanta sig med Arriesjöns strövområde som går intill Arriesjön i nordöstra delen av kommunen.

Det är ett välkommet avbrott i vardagen för de unga mellanstadieeleverna.

Vi hade hälften av våra fjärdeklassare här i måndags och de var nöjda när de kom tillbaka till skolan. Det är en härlig och varierande dag, säger pedagogen Jens Hultberg när han besöker området tillsammans med kollegorna Jonas Persson och Anette Jörgensen samt 34 elever från klass 4A och 4B från Ljungenskolan i Ljunghusen.Gruppen delades upp i två och Jens Hultberg och Anders Larsson påbörjar en vandring med tjugo elever.

Naturvägledarna Anders Larsson och Sophie Tranborg från Stiftelsen Skånska Landskap leder vandringen vid Arriesjön.

Den röda tråden är att få vara ute i naturen och må bra och få lära sig om den biologiska mångfalden och olika arters betydelse för att ekosystemet ska fungera, säger Anders Larsson.

Barnen får, förutom att försöka upptäcka olika sorters träd, buskar och djur, även lära sig att göra upp eld med tändstål. Dessutom finns sex så kallade sinnesövningar utplacerade längs vandringsleden. Den första som har rubriken ”Titta” uppmanar eleverna att fundera på vad man ser runt omkring sig och vila ögonen på det som är vilsamt och positivt.

Stiftelsen Skånska Landskap, som bildades av Region Skåne 2004 och äger området kring Arriesjön, har bland annat som uppgift att främja det rörliga friluftslivet.

Det är viktigt att få frisk luft och få motion. Det stärker ben, pulsen blir lägre och blodtrycket sänks. Är det någon som känt sig stressad någon gång? Då är det jättebra att komma ut i skogen, säger Anders Larsson till den samlade gruppen elever.


Stiftelsen Skånska Landskap har placerat sex stycken "gubbar" ute i naturen.

Det är tredje året som utflykten till Arriesjön arrangeras tillsammans med Skånska Landskap inom ramen för Naturgarantin, som är en del av projektet Naturnära som i sin tur består av flera natur- och hållbarhetsrelaterade projekt runt om i kommunen.

Naturgarantin innebär att alla fjärdeklassare i Vellinge kommun har rätt till en heldag utomhus i någonstans i naturpedagogiskt format tillsammans med två naturpedagoger från Skånska Landskap, berättar Niklas Wahlqvist, projektledare för Naturnära:
Syftet är att inspirera och lära barnen på ett mer praktiskt sätt och lite mer ”hands-on” än vad man kan göra under den teoretiska undervisningen i klassrummet. Med tanke på klimatförändringar och vikten av att bevara den biologiska mångfalden så är även ett underliggande syfte att väcka ett intresse och engagemang för miljön och vår värdefulla natur.

Publicerad:
28 april, 2023