Hoppa till innehåll

Stort grattis till årets stipendiater!

Vid årets sista kommunfullmäktige hölls en högtidlig ceremoni för att hylla årets stipendiater.

Årets trygghetsambassadör

"Antikrundan" som består av Boo Axelzon, Roland Ripmark, Tord Bohlin och Kaj Nordin.

image5gwhr.png
Tord Bohlin, Kaj Nordin och Boo Axelzon

För sitt fantastiska engagemang att skapa trygghet i ett helt bostadsområde.
Varje morgon går de sin runda. De samverkar för att förhindra inbrott.
De för dialog med grannar och försäkrar sig om att inget märkligt skett i området. Ser de något som verkar misstänksamt rycker de ut direkt.
Vid flera tillfällen har de förhindrat inbrottstjuvar att kunna fullfölja sin plan och de ställer alltid upp när grannar behöver ett extra vakande öga över hus och tomt.
De glada gänget kallar sig för "Antikrundan" och skapar trygghet och gemenskap i hela bostadsområdet tack vare sitt engagemang för trygghet och säkerhet.

Årets medarbetare

Lotta Söderberg

Med ett ständigt leende på läpparna bemöter Lotta dagligen invånare och medarbetare i kommunen med respekt och medkänsla. Under de 13 år som hon arbetat i Vellinge Direkt har hon lyssnat, guidat, och hjälpt ett oerhört stort antal människor i alla frågor till kommunen. Varje dag gör Lotta det där lilla extra i sin gärning och hon representerar stolt sina kollegor i verksamheterna.
Lotta har med sin stora kunskap om kommunens olika verksamheter, i kombination med sin långa erfarenhet och sitt holistiska perspektiv, bidragit med många goda idéer till förbättring och förfining av våra leveranser. Hon har identifierat var det finns utvecklingsområden i organisationen, kommit med förslag på optimering och förändring av processer, som har lett till bättre medborgarservice.
Att hon efter så många år fortfarande är engagerad och älskar sitt arbete gör Lotta till en given och fin ambassadör för Vellinge kommun.

Årets kulturstipendiat

Ofelia Frejd

Du föddes in i dansvärlden på MariJazz dansskola och passionen för dans har varit din följeslagare genom alla år. Du har gjort stora tekniska och konstnärliga framsteg och har gjort framträdande roller i flera uppsättningar. Förutom att själv stå på scen är du en dansförebild för många barn och unga genom att hålla i danslektioner och inte heller vara främmande för arbetet bakom kulisserna. Vellinge kommun vill uppmuntra dig att fortsätta att förverkliga din yrkesdröm genom att tilldela dig Vellinge kulturstipendium.

Årets pedagog

Emma Neglén

Jag nominerar Emma Neglén för hennes brinnande engagemang för eleverna, för hennes förmåga att alltid se nya saker och utvecklingsområden i det vardagliga och för hennes driv att skapa evenemang för alla elever på lågstadiet där hon jobbar. Emma arbetar i åk 2 på Stora Hammars skola. Utöver sitt försteläraruppdrag med TRR, utvecklar Emma sitt arbete med det kooperativa lärandet i sin klass och tar sig an detta, för henne ganska nya förhållningssätt, med stort engagemang och stor professionalism. Hon skapar trygghet och positiva relationer mellan eleverna och mellan sig själv och eleverna. Relationer och trygghet som skapar en trygg klassrumsmiljö och en trygg barngrupp som optimerar elevernas kunskapsinhämtning. Hon ser alltid det bästa i alla elever. Emma är oerhört drivande i nya projekt på skolan för alla elever. Hon driver Stora Hammars loppet, hon skapar konserter för skolan nu när hennes elever i åk 2 är med i 2:ornas kör, hon håller i frivillig morgongympa för personalen och leder den av skolans utvecklingsgrupper som arbetar kring hälsans, rörelsens och måendets påverkan på kunskapsinhämtning och hur just vi på Stora Hammar ska utveckla detta. Emma ser helt enkelt en utmaning i allt och tar sig alltid an både elever och pedagogisk utveckling med en positiv inställning och ett stort driv. Hennes engagemang skapar utvecklingsmöjligheter för såväl elever som kollegor. Emma och hennes positiva driv och förmåga att se en möjlighet i allt är en sann förebild för alla runt om henne, elever såväl som kollegor.

Årets föreningsledare och idrottsutövare

blobid0.jpg

Mer information om årets idrottsutövare i kommande artikel!

Publicerad:
22 december, 2022